I morgen afprøves varslingssystemet i hele Danmark

Varslingssirenen, som lyder i tilfælde af krig, ulykker, katastrofer eller terrorisme afprøves i morgen

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1688 dage siden

I morgen, onsdag den 7. maj, klokken 12 tester Beredskabsstyrelsen det landsdækkende sirenevarslingssystem. Det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis sirenerne hyler ved en virkelig faresituation. 

Når sirenerne lyder i Hirtshals i morgen, er det udelukkende en test. Det sker for at afprøve varslingssystemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.

Under testen vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignal: Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. 
  • Varslingssignal gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet. 
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder. 

Når det er alvor
Ved en virkelig faresituation, hvor sirenerne hyler, er det vigtigt at vide, hvad signalerne betyder, og hvordan man skal reagere.

Når varslingssignalet lyder, skal man:

  • Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg. 
  • Søg information hos DR eller TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslings-situationen på tekst-tv side 150. 
  • Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket en afvarsling.


Ring ikke til 112, fordi sirenerne hyler i morgen.
Når sirenerne hyler i morgen klokken 12, er der som sagt udelukkende tale om en test og man skal ikke ringe til 112 eller 114 – hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel fare.

Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Mere information.. 

Kommentarer & synes godt om