Vælgermøde i anledning af valg til Europaparlamentet

Debatten kommer også til at omhandle andre EU-relevante emner f.eks. patentdomstolen

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1716 dage siden

Så er der atter afstemning om hvem der skal repræsentere Danmark i Europaparlamentet.

De to kandidater og erfarne EU-parlamentarikere Ole -EU- Christensen, Socialdemokraterne, og Jens Rohde, Venstre, debatterer på vælgermøde d.14. maj på Den Gamle Station primært EUs fiskeripolitik og arbejdsmarkedspolitik.

Begge politikområder har direkte betydning for udviklingen -eller måske afviklingen-  af Hirtshals.

Men naturligvis kommer debatten også til at omhandle andre EU-relevante emner f.ex. afstemningen om patentdomstolen, som  finder sted samtidigt med afstemningen til EU-parlamentet.

Vi får de to kandidaters syn på EU's ny fiskeripolitik.

Den har baggrund i bla:

En kraftig tilbagegang i fiskebestanden idet ca 80 % af alle arter i EU overfiskes.

For mange fiskefartøjer i forhold til hvor mange fisk der må fanges.

Nu importerer EU ca to tredjedele af alle fisk, der spises  - fordi der fanges for få fisk i EU.

De fleste fiskere i EU har enten meget lav fortjeneste eller direkte tab – det frister til overfiskning. 

Den ny fiskeripolitik indebærer bla:

Den nye fiskeripolitik skal styrke fiskerisektoren, støtte småfiskeri, unge fiskere, lokalt fiskeri samt skabe beskæftigelse og vækst i kystområderne.

Men er den nye fiskeripolitik tilstrækkelig til at fiskeriet i vores område kan udvikles? - eller må afvikles?

Hvad siger de to kandidater til EU-arbejdsmarkedspolitik??

EU's arbejdsmarkedspolitik går ud på at sikre fri bevægelighed af  arbejdskraften.

Men de europæiske arbejdsmarkedsmodeller er meget forskellige og hviler ofte på forskellige principper. Der findes både liberale, socialdemokratiske og konservative samt blandingsmodeller. I nogle lande f.ex i Danmark er der lang tradition for at arbejdsmarkedets parter selv aftaler sig frem til hvordan forholdene skal være. I andre lande fastsætter staten mindstelønninger. I disse år har vi haft kraftige debatter i Danmark om social dumping på baggrund af at mange exempler på, at arbejdsgivere har ansat østeuropæiske arbejdere til lønninger, der ligger væsentligt under de danske.

Fiskeriforeningsformand Niels Kristian Nielsen og arbejdsmarkedsudvalgsformand Ivan Leth vil give oplæg om de to emner inden debatten.  

Kommentarer & synes godt om