Læ og lys ved Sdr. Bindslevvej i Bindslev

Der er blevet tyndet godt ud i læbæltet langs Sdr. Bindslevvej

Mere end 6 år siden

For at standse sandflugten og bremse den hårde vestenvind, samt at beskytte beboerne i Bindslevs vestlige udkant, blev der plantet et læbælte, der strækker sig fra den nordlige bred af Uggerby Å op til nord for Vesterbro.

Gennem årene har læbæltet i det store og hele fået lov til at passe sig selv og vokse både højere og tættere. Dette har betydet, at de huse, der blev bygget tæt på læbæltet, efterhånden kom til at ligge i skygge og kun fik sol i dagens første halvdel. Ligeledes begyndte beboerne at frygte for den skade, som væltende træer kunne forårsage på deres huse og mange har henvendt sig til Hjørring Kommune for at få tyndet ud i træerne.

Henvendelserne bar frugt i slutningen af april, hvor man tyndede ud i en stor del af de træer, der stod tættest på ejendommene. Det var HedeDanmark, der forestod denne del af opgaven.

Dernæst blev stubbene fra de fældede træer stubfræset med en stor plejl og man er nu ved at rive, så det bliver muligt at gå ned gennem læbæltet igen. Det er hensigten at bevare det oprindelige stiforløb, men man kan jo ikke fortænke folk – eller hunde – i at søge nye oplevelser. Stien bliver lidt bredere end den oprindelige men til gengæld bliver der mere luft og – ikke mindst – mere lys.

Kommentarer & synes godt om