Stor solcellepark ved Pelsdyrparken i Tornby måske på vej

Den store solcellepark er på cirka 17 hektar og forslaget blev sendt i høring den 29. april 2013

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1690 dage siden

Den 29. april 2013 blev der offentliggjort et forslag, om en ny solcellepark ved Tornby, samme dag startede høringen.

Den store solcellepark, som måske bliver en realitet, kommer til at grænse op til Krage Plantage og til Fun Park mod nord.

Området kommer også til at grænse op mod Hornevej til syd, og mod øst og vest afgrænses parken af landbrugsarealer.

Området er på omkring 17 hektar, og en større del udenom området består af fredet beplantning. Områdets anvenelse er til tekniske formål, altså er anlæget tilegnet energiproduktion.

Det antages at solcelleparken ikke får nogen væsentlig indvirkning på miljøet, da det vurderes at områdets natur- og landsværdier ikke vil blive påvirket af solcelleanlægget.

Der er heller ingen miljømæssige problemmer, i form af forurenningsrisiko eller udledning i forbindelse med et solcelleanlæg.

Målsætning:

  • At give mulighed for en energiproduktion der er klimavenlig og CO2-neutral.
  • At energiproduktionsanlægget etablerings med hensyntagen til det omkringliggende landskab.


Området hvor solcelleparken skal opføres. Foto: Google Maps og SkippePosten.

Kommentarer & synes godt om