Flere blå flag er i fare efter ny regel om biler

Nu skærper den internationale jury igen kravene - denne gang til strande med bilkørsel

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1686 dage siden

For kort tid siden blev der hejst 250 nye flag på forskellige strande langs Vestkysten, nu er flere af dem i fare efter endnu en ny regl, som omhandler biler på strandene.

Flere af strandende langs Vestkysten, lokalområdet inkluderet, står nu til, næste år, ikke at få det blå flag igen - det fordi den internationale Blå Flag-jury, ikke længere vil dispensere fra kørsel på disse strande.

Juryen har fremsat nyt krav om en tydeligere zoneopdeling mellem biler og badende. Kommunerne skal herefter dokumentere, at forholdene er i orden for at få dispensationen.

- De blå flag er en byrde for kommunen. Idéen er god, men med alle de regeler er de blå flag ingen ting til, andet end som problemskabere, sådan siger forpagter af Kjul Ishus til Skipperposten.

Tidligere gik seks borgmestre, fra forskellige kommuner, sammen for at få dispensation fra reglerne - og det lykkedes, derfor er der i år blå flag langs Vestkysten. Men til næste år skal kravene overholdes.

Siden 1987 er de blå flag blevet hejst, som symbol på steder med høj vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøinformation.

Kommentarer & synes godt om