Atter klumpfisk på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals

Onsdag morgen kl. 07.30 ankom 2 klumpfisk til Nordsøen Oceanariet i Hirtshals

Mere end 6 år siden

Onsdag morgen kl. 07.30 ankom to klumpfisk til akvariet i Hirtshals. De blev fløjet fra Azorerne midt i Atlanterhavet, hvor de blev fanget i naturen for 2 uger siden.

Nordsøen Oceanarium allierede sig med firmaet Flying Sharks, som er professionelle leverandører af alle slags dyr til zoologiske anlæg i hele verden, til at foretage indfangningen og transporten. Personale fra akvariet i Hirtshals tog imod fiskene i Kastrup Lufthavn, hvor det blev konstateret, at de havde klaret flyveturen godt.

Turen gik videre til Hirtshals i en temperaturstyret lastbil fra Blue Water Shipping, der venligst havde stillet lastbil og chauffør til rådighed til den sidste del af transporten.
Under køreturen blev fiskene konstant overvåget, og der blev foretaget målinger for at sikre, at vandkvalitet og temperatur var optimale.

Hele turen gik godt og ved ankomsten til Hirtshals blev de, efter kortere tids akklimatisering, flyttet til den store oceanarie-tank med 4,5 mio. liter saltvand. Her svømmer klumpfiskene allerede rundt og ser ud til at trives fremragende.Akvariemester og dykker Martin Riis, der fulgte klumpfiskene fra Kastrup til Hirtshals udtaler: ” Fiskene har haft en lang transport, men de ser ud til at have klaret turen rigtig flot, og jeg er meget tilfreds med forløbet. Det er et par fine eksemplarer af arten.”
 
Klumpfisk på Nordsøen Oceanarium – En sjælden gæst med stort potentiale!

Nordsøen Oceanarium fik første gang en klumpfisk i august 2000, og fisken på 10 kg blev startskuddet til en anderledes formidling af livet i Nordsøen. Siden da har der været flere klumpfisk i akvariet, hvoraf halvdelen har været fanget i danske farvande. Fælles for dem alle har været, at de hurtigt blev blandt de mest markante fisk på Nordsøen Oceanarium, og mange gæsters favoritter. I kraft af deres særlige position fik klumpfiskene derfor hurtigt en rolle som ambassadører for deres vilde artsfæller, samtidigt med at de belyser det unikke og mangfoldige dyreliv i Nordsøen.

Derfor er det en vigtig opgave at formidle om klumpfisk som art og om deres rolle i Nordsøen til det brede publikum. Vidensudveksling er helt essentielt, hvis klumpfisk på Nordsøen Oceanarium skal være ambassadører for livet i Nordsøen. Derfor deler akvariet ny viden med andre zoologiske anlæg og med forskningsmiljøer.

- Klumpfisken er en fascinerende skabning – både fysiologisk og adfærdsmæssigt. Derfor er vi glade for atter at kunne give vores gæster mulighed for at se klumpfisken på nært hold, udtaler biolog Kristina Ydesen.

I akvariet i Hirtshals ses, som et af få steder i verden, pelagiske stimefisk side om side med klumpfisk. Stimefiskene, som f.eks. makrellen, repræsenterer typiske, velkendte og fiskerimæssige betydningsfulde arter i Nordsøen. Hvorimod klumpfisken er en mere ukendt fiskeart, der repræsenterer den rigdom af liv, der ikke kendes fra industrien eller middagsbordet, og som forbinder Nordsøen med de store verdensoceaner. Klumpfisk bevæger sig vidt omkring, og derfor kunne de nye klumpfisk fra Azorerne selv have været blandt nogle af de individer, der forekommer ved de danske kyster i sommerhalvåret.

Kilde: www.nordsoenoceanarium.dk

Kommentarer & synes godt om