Stort postyr om lukning af Horne-Asdal Skole

Efter indslaget i TV2Nord er der kommet ekstra fokus på lukning af skoler i lokalområdet

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1717 dage siden

Der er skolelukninger på vej i Hjørring Kommune. Der mangler 67 millioner kroner på budgettet, alene inden for børne- og undervisningsområdet, og derfor er også Horne-Asdal Skole i fare for at lukke.

Det har i længeret tid været et stort taleemne med eventuel skolelukning af den højt elskede Horne-Asdal Skole. Forældre har således stået klar med penge, for at få lov til at overtage og gøre skolen til en privat friskole.

I går besøgte TV2Nord skolen i Horne, hvor de blandt andet snakkede med Hans Wendelboe, forældrerepræsentant på Horne-Asdal Skole, og efterfølgende Daniel Rugholm og Borgmester Arne Boelt. Trods det nu forhøjede fokus på emnet, ser det ud til kun at have skabt mere sorg og forargelse.

Efter TV2Nords indslag og de mange opslag i specielt Facebook-gruppen Horne; Højt & Herligt, har Daniel Rugholm her til morgen slået et længere opslag op.

Læs Daniel Rugholms opslag herunder

Først vil jeg godt slå én ting fast. Jeg har stor forståelse for jeres reaktion. Jeg havde formegentlig reageret på fuldstændig samme måde, hvis jeg stod i jeres situation. Omvendt har Sylvia også en pointe i, at det hurtigt bliver en lidt anspændt stemning taget i betragtning, at ingen overhovedet har nævnt Horne endnu. Vi har i udvalget ikke sat navne på noget og vi har ikke engang brugt 1 min. på at drøfte konkrete skoler. Såfremt den økonomiske ramme for udvalget holder frem til budgetvedtagelsen, vil der så starte en proces hvor de konkrete ting skal afklares, men der bliver ikke lukket skoler i dag. Desuden har jeg også tidligere overfor jer i Horne bekræftet, at der naturligvis vil blive dialog, møder, høring osv. Det har jeg igen i weekenden bekræftet i en mail til Poul Martin, ligesom jeg har tydeliggjort, at jeg IKKE har udtalt mig om skolebygninger, sådan som Nordjyske fremlægger det. Poul Martin skriver på vegne af jer alle, ergo forventer jeg også, at mit svar er blevet givet videre til jer alle.

Jeg forstår godt, at stemningen hurtigt bliver pisket lidt op, men når jeg netop giver mig tid til at svare jer i en seriøs mail (og endda får et positivt svar retur), så ærgrer det mig lidt, at man fortsætter med at kalde mig for løgner og skyder mig holdninger i skoene, som jeg ikke har givet udtryk for. Hvis vi stopper op et øjeblik, trækker vejret dybt og tænker over det - forbedrer det så situationen, dialogen med politikerne eller stemningen i jeres hjem, i byen eller hos børnene på skolen? Men igen, jeg forstår jer godt. Det er en ubehagelig situation for jer, jeg kunne bare ikke lade være med at sige det, når jeg læser nogle af de lidt barske kommentarer herinde.

Jeg opridser det gerne igen, så ingen er i tvivl:

1) Lukker vi skoler i dag?
Nej! Selvfølgelig skal der være en debat. Det der besluttes i dag er, at hvis byrådet fastholder, at udvalget skal spare 128 mio. kr. på driften, så kan vi ikke finde pengene uden at tale om skolelukninger. Derefter skal vi så i de kommende måneder drøfte om mit udvalg skal spare så mange penge eller om der kan findes andre steder og nogle besparelser dermed undgås. Kommer der andre bud, skal disse drøftes. Hvis det omvendt i de kommende budgetforhandlinger fastlægges, at BSU skal spare de 128 mio. kr., bliver der så en debat om hvad der skal ske. Men der lukkes IKKE skoler i dag. Der står heller INTET i udspillet om hvilke skoler og vi kommer heller ikke til drøfte det i dag. Netop fordi det er en helt anden proces, som bl.a. kræver dialog, møder, høring m.v.

2) Vil jeg nægte friskoler?
Vi kan slet ikke nægte friskoler, det er jeres ret at oprette en friskole. Vil vi så fjerne alle bygninger fra jordens overflade? Det har jeg i hvert fald aldrig sagt. Avisen skriver det, men det er deres fortolkning af mine udtalelser. Jeg har (eftersom de skriver det igen i dag) netop gjort Nordjyske opmærksom på, at jeg ikke accepter den udlægning. Mit citat til avisen er, at hvis man opretter friskoler, så vil det betyde, at der skal findes "nye" besparelser andre steder, da regnestykket så ikke hænger sammen. Besparelsen ved en lukning ligger bl.a. i at kunne hæve klassekvotienten. Altså at børn samles i færre klasser. Så når jeg siger, at en friskole vil betyde, at jeg skal finde nye besparelser, så handler det ikke om "øje for øje, tand for tand", men om udvalgets virkelighed, hvor økonomien skal være i balance. Det er altså ikke en påstand eller dårlig undskyldning, det er fakta.
Men det betyder ikke, at jeg ikke kan eller vil tillade friskoler og vores håndtering af bygninger afhænger fuldstændig af hvilken samlet struktur for skolevæsenet som et flertal forhandler sig frem til. For min skyld kan vi godt tage en drøftelse af mulige friskoler, så skal alle blot forstå, at opgaven for udvalget bliver sværere. Men det er jo en politisk prioritering.
I undrer jer over, hvorfor jeg på TV2/Nord ikke ville garantere hverken det ene eller det andet. Jeg vil ikke sige, at ingen får lov, men heller ikke at alle automatisk gør. F.eks. er der i forslaget nævnt en overbygningsskole i Hjørring. Den vil ikke kunne realiseres, såfremt eventuelt lukkede skoler helt automatisk får lov at overtage bygningerne til friskole. På samme måde kan der også ende med at blive andre planer med andre bygninger.
Arne har en meget kontant holdning, Venstre har den modsatte. Og så sidder jeg lige i midten og skal prøve at finde/forhandle en løsning. Som forhandlingsleder vil det være tåbeligt, at melde noget ultimativt ud. Både for eller imod. Men alle må anerkende den større udfordring, som et antal nye friskoler vil give.

Vi bliver nødt til at tage ansvar for at skabe en økonomisk balance NU og endda gøre det i et 4-års perspektiv. Nogle vil så hellere tage et år ad gangen og se hvordan tingene udvikler sig, men vi kan ikke (og jeg vil ikke) lukke øjnene, krydse fingrene og håbe på det bedste. Så går der nemlig kun 1-2 år og så har vi så dårlig en økonomi, at vi kommer under administration. Vi skal ikke kigge mange kilometer væk, for at finde nogen der har prøvet sig med samme metode. Resultatet vil være, at folk i indenrigsministeriet i stedet fører taktstokken. Det vil for nogle kritikere måske opfattes som en befrielse fra de onde lokalpolitikere, men tro mig, det vil ikke være sjovt.

Lad os nu få en saglig og konstruktiv dialog og debat. Jeg vil gerne drøfte, hvad I ønsker for Horne og hvordan vi kan tænke kreativt og alternativt i skolevæsenet. Udgangspunktet må være, at jeg anerkender jeres følelser for jeres skole og lokalsamfund og samtidig de bekymringer og den frygt som en debat om skolestruktur medfører for jer. Omvendt må I også anerkende vores situation, som er et lovkrav om at få økonomien til at hænge sammen. Gør vi det, så kan vi få en fornuftig snak om hvad både I og vi ønsker for Horne (og alle andre steder i kommunen).

Jeg håber, at det var et rimeligt tydeligt svar. Jeg forstår, at dette en en træls periode for jer og det er bestemt ikke let, uanset om man sidder på jeres eller vores side af bordet.

Som jeg også skrev til Poul Martin i weekenden, så står jeg til rådighed. For mig er dette ikke en kamp imod alt udenfor Hjørring by, men en kamp for at få enderne til at nå sammen. Derfor har jeg heller ikke intentioner om at køre en lukket proces eller gemme mig fra debatten. Tværtimod. Så hvis I ønsker ovenstående uddybet, må I endelig sige til. Jeg kan ikke nå at læse eller svare alt på mail og facebook disse dage, men mon ikke jeg kan lokkes til en kop kaffe, hvis I er en gruppe, der har lyst til at drøfte sagen.

Med venlig hilsen
Daniel

Kilde til opslaget: https://www.facebook.com/groups/horne/permalink/729830147053257/

Kommentarer & synes godt om