Kvartalsregnskab: Nordjyske Bank opjusterer

Nordjyske Bank har i årets tre første kvartaler opnået en basisindtjening 178 millioner kroner

Mere end 6 år siden

Nordjyske Bank har i årets tre første kvartaler opnået en basisindtjening 178 millioner kroner. Det er det højeste resultat nogensinde, og nu opjusterer banken sine forventninger til året. 

Nordjyske Bank har i dag offentliggjort sit regnskab for årets tre første kvartaler. Regnskabet er på flere nøglepunkter det bedste nogensinde, og forventningen til den samlede basisindtjening justeres nu op fra intervallet 190-210 millioner kroner til 210-225 millioner kroner.

Bankens resultat før skat er steget med godt 70 % til ikke mindre end 101 millioner kroner:

- Overordnet er vi godt tilfredse med bankens udvikling i de tre første kvartaler af 2014. Basisindtjeningen sætter rekord, og vi forrenter vores egenkapital med 9,7 procent, forklarer bankdirektør Claus Andersen og fortsætter:

- Det gode resultat er skabt via stigende indtægter og faldende udgifter. Samtidig har vi via en god tilgang af kunder bibeholdt vores udlån på 5,5 milliarder kroner.

Claus Andersen fremhæver særligt bankens basisindtjening, der stiger med 9 % og 15 millioner kroner til 178 millioner kroner. Stigningen opnås ved et fald i omkostningerne på ni millioner kroner og stigende indtægter på seks millioner kroner:

- De stigende indtægter kommer blandt andet fra den konverteringsbølge, som vi har set de seneste måneder. Vores rådgivere har konverteret ikke færre end 2.000 lån på under to måneder, og her hæfter vi os ved, at 86 procent af nyudlån til bankens kunder hos Totalkredit i løbet af det seneste kvartal har valgt fastrentelån og 68 procent af nyudlån i samme periode er med afdrag. Det understreger, at vores kunder har en robust økonomi, og at de har råd til at handle fornuftigt og blandt andet undgå de forhøjede bidragssatser på variable lån uden afvikling, fortsætter han.

Bankens resultat før skat på 101 millioner kroner er positivt påvirket af ekstraordinære kursreguleringer på blandt andet sektoraktier, og negativt påvirket af en mindre stigning i nedskrivninger på 5 %. Derudover har Nordjyske Bank i perioden haft en større kundetilgang, der har tilført udlån på 400 millioner kroner. Det samlede forretningsomfang inkl. depotværdier er på tre kvartaler øget med 1,1 milliarder kroner til 18,6 milliarder kroner: 

- Det er vigtigt for os at stige i forretningsomfang og bevare vores udlån. Vi har dog stadig et likviditetsoverskud på tre milliarder kroner, og heri ligger et delvist uudnyttet potentiale for os, når investeringslysten igen stiger for private og erhverv. Vi kan dog allerede nu konstatere, at det historisk lave renteniveau øger incitamentet til blandt andet værdipapirinvesteringer, konstaterer Claus Andersen videre. 

De seneste måneder har banken været eksponeret i forbindelse med fusionsforhandlingerne med Nørresundby Bank. Nordjyske Bank ønsker fortsat Nørresundby Bank som fusionspartner, men er samtidig bevidst om egen styrke til at fortsætte som selvstændig bank: 

- Som vi har sagt i flere år, er vi fortsat interesserede i at fusionere med den rigtige partner. Nørresundby Bank er et godt match, men der er i øjeblikket nogle helt åbenlyse forhindringer, og derfor afventer vi 

Kommentarer & synes godt om