Hvor, hvad og hvor mange råstoffer skal vi grave?

Alle er velkomne til at komme med forslag til, hvor der skal graves efter råstoffer

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1536 dage siden

Region Nordjylland går i gang med en debat om råstofplanlægningen. Alle er velkomne til at komme med forslag til, hvor og hvordan vi skal grave efter råstoffer til fremtidens råstofforbrug.

Skal Region Nordjylland finde ud af, om der kan indvindes sand, grus og sten i Vendsyssel og Thy? Kan der findes egnede alternativer til ofte knappe råstoffer? Skal vi arbejde for, at råstofgrave i nærheden af byområder bruges til rekreative formål, når det ikke længere er en råstofgrav?

Det er blot nogle af de ting, som borgere, råstofindvindere, kommuner og andre kan komme med input til, når Region Nordjylland indbyder til høring fra 9. januar til 6. marts 2015.

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision. Til at hjælpe med vurderingen har regionen udarbejdet en redegørelse og et debatoplæg. Det er det oplæg, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver indvindingen og forsyningen med råstoffer i Region Nordjylland.

Regionens råstofplanlægning er blandt andet med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder af sand, grus og sten til byggerier og anlægsarbejder fremover. Siden 1. juli 2014 har regionen også haft ansvaret for at give tilladelser til råstofindvinding. Med planlægning og administration samlet hos regionen, er der åbnet mulighed for, at der i højere grad kan skabes sammenhæng indenfor råstofområdet.

Region Nordjylland vil gerne have endnu flere idéer og forslag til nye områder, og hvordan råstofgravene kan bruges efterfølgende.

- Vi vil gerne have forskellige bud på, hvordan vi kan sikre, at vi også fremover har nok råstoffer. Vi vil også gerne have forslag til, hvordan råstofgravene kan bidrage til ny natur og rekreativitet, når der ikke længere er en råstofgrav, siger Henrik Ringbæk Madsen, formand for Region Nordjyllands udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

Du kan komme med dine idéer og forslag og blive klogere på Råstofplanen på www.raastofplan2016.rn.dk

Fakta – emner til debat

Med debatoplægget og høringen sættes der fokus på nogle af de vigtige problemstillinger og udfordringer, der er ved at sikre råstoffer nok til de mange aktiviteter, hvor råstoffer efterspørges.

De spørgsmål, som Regionsrådet ønsker skal være en del af debatten, er:

  • Skal Region Nordjylland igangsætte kortlægning af nye råstofforekomster med sand, grus og sten i Vendsyssel og Thy, med henblik på at udligne de regionale skævheder for disse materialer?
  • Kan der findes egnede alternativer til de ofte knappe råstoffer, som f.eks. tørv og moler?
  • Skal råstofgrave i højere grad efterbehandles på en måde, så de bidrager til at tilføre natur i områderne efter endt indvinding?
  • Skal der ved råstofindvinding i råstofgrave nær byområder søges indgåelse af aftaler om efterbehandling til rekreative formål?
  • Skal råstofplanen i højere grad indeholde retningslinjer / forudsætninger, der er med til at styre indvinding og efterbehandling i det enkelte graveområde?

? Du skal være velkommen til at efterlade en kommentar i feltet under artiklen.

Kommentarer & synes godt om