Her rydder Region Nordjylland op efter jordforurening

I 2015 kan grundejere seks steder i Nordjylland se frem til, at få ryddet op på forurenede grunde

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1491 dage siden

I 2015 kan grundejere seks steder i Nordjylland se frem til, at få ryddet op på forurenede grunde. 18 andre steder laves der større undersøgelser for at vurdere jordforurening, som kan udgøre en risiko på længere sigt.

6,8 mio. kr. til indsatser mod jordforurening

Oprydningen af jordforurening sættes i gang som del af en ny indsatsplan for jordforurening 2015. Planen indeholder en prioritering af indsatser de steder i Nordjylland, hvor jordforurening udgør en risiko for grundvand eller menneskers sundhed.

- Ligesom tidligere retter vi også i år vores indsatser mod de steder, hvor forureningen udgør den største risiko for vores grundvand, borgernes sundhed og miljøet, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for Jordforurening og Råstoffer i Region Nordjylland.

I år vil Region Nordjylland gennemføre afværge på i alt seks grunde. Afværge vil sige, at vi arbejder med  at begrænse forureningen på steder, hvor der tidligere er konstateret forurening. Afværgen gennemføres på to ejendomme forurenet med olie og fire ejendomme forurenet med tjære. På den ene ejendom gennemføres afværge for at beskytte vandinvindingen ved det nærliggende vandværk, mens det på de resterende ejendomme skal fjerne risikoen ved forureningen for de mennesker, der bor på de forurenede ejendomme.

- Uanset hvordan en grund er blevet forurenet, kan forurening af jord og grundvand være til skade for både menneskers sundhed og miljøet. Derfor er jordforurening et vigtigt regionalt indsatsområde. Men vi er nødt til at prioritere, for der er mange forurenede grunde i regionen, og vi kan ikke sætte ind alle steder på en gang, siger Henrik Ringbæk Madsen, formand for Region Nordjyllands udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

Udover at fastlægge, hvor Region Nordjylland i 2015 vil arbejde med at afværge og rydde op efter forurening, indeholder indsatsplanen også en oversigt over, hvor Region Nordjylland vil lave afgrænsende undersøgelser på grunde, hvor der tidligere er konstateret forurening.

Region Nordjylland har i 2015 afsat 6,8 mio. kr. til de nye indsatser mod jordforurening, som vil gå i gang i løbet af foråret.

Oversigtskort

Kortet viser de steder, hvor regionen udfører undersøgelser og afværgeprojekter i 2015. Der, hvor undersøgelser allerede har vist, at en jordforurening giver en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, gennemføres projekter for at fjerne risikoen fra forureningen.

Valget af de konkrete metoder til at afværge forureningen afhænger af hvilken type forurening, der er konstateret. Grøn prik viser, hvor Region Nordjylland udfører større undersøgelser. Orange prikker viser steder, hvor der gennemføres afværge.  

Se hele Indsatsplan for jordforurening 2015 her

Kommentarer & synes godt omDenne reklameplads er ledig, kunne din virksomhed få gavn af pladsen? Så læs mere her:

Læs mere om annoncering