I morgen testes varslingssirenerne i hele landet

Første onsdag i maj testes varslingssirenerne i hele landet - også i Hirtshals

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1357 dage siden

Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende sirenevarslingssystem, i morgen, første onsdag i maj, testes sirenerne i hele landet.

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet afprøver i morgen sirenerne for at teste hele systemet, men også for at minde befolkningen om sirenernes anvendelse og betydning.

Der afgives tre signaler, som betyder følgende:

  • Kl. 12:00 ("Gå inden døre")
  • Kl. 12:04 ("Gå inden døre")
  • Kl. 12:08 ("Faren er forbi") 

Hvordan lyder sirenerne?

De to første signaler, der betyder ”Gå inden døre”, er en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen lyder 4 gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Tonen kan illustreres således:
 

 


Under den årlige afprøvning er det kun en test, men normalt betyder signalet: Gå inden døre. Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg - Lyt til DR eller TV2

Det sidste signal, der betyder ”Faren er forbi”, er én lang tone, der varer i alt 45 sekunder. Tonen kan illustreres således:  
 

 

Signalet betyder normalt: Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse 

Lyden af sirenerne

Varslingssignalet er en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt igen. Det gentages 4 gange, når der varsles fare. Samtidig sendes der en beredskabsmeddelelse til DR og TV2, som informerer befolkningen via tekst-tv side 150.

TV-stationerne kan også vælge at bringe meddelelserne på deres hjemmesider. Når faren er forbi, afvarsles med én lang tone.

Hvem varsler?
Sirenevarslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men det er politiet, der beslutter at udsende varsel og starter sirenerne. Der kan udsendes sirenevarsling med alle sirener på én gang, eller der kan varsles i enkelte regionale eller lokale områder.
Politiet kan også starte sirenerne enkeltvis og på den måde varsle i afgrænsede områder.
Hvor kan sirenerne høres?
Der er opsat 1.078 sirener på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. Rækkevidden er 1-1,5 km. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Kommentarer & synes godt om