Succes med maritim lærlingeordning i Nordjylland

Ordningen er udvidet til seks virksomheder og det samlede antal lærlinge er også udvidet

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1366 dage siden

MAN Diesel & Turbo, som er en af initiativtagerne bag lærlingesamarbejdet siger:
- Vi er meget tilfredse med udbyttet af ordningen, der har meført, at vi har ansat flere lærlinge i det forgangne år. Den maritime uddannelseskoordinator hjælper os med rekruttering og evaluering af lærlinge, han følger lærlingene under skoleophold, han  varetager dialogen med erhvervsskolerne og arrangerer fælles lærlingedag osv., fortæller John Ditlev, lærlingeansvarlig hos MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn.
Baggrunden for ordningen er et ønske blandt maritime virksomheder i Nordjylland om at uddanne flere og bedre lærlinge. I 2014 henvendte de sig til det maritime brancheudviklingscenter MARCOD og bad centret om hjælp til at påbegynde ordningen.
- Vi hjalp med at afdække interessen for ordningen blandt de maritime virksomheder, fik defineret opgaverne til de lærlingeansvarlige i virksomhederne samt rekrutteret den rigtige person til jobbet, der i dag er ansat i MARCOD efter virksomhedernes ønske, siger Christine Lunde, direktør i MARCOD, og fortsætter:
- Ordningen har været en stor succes og flere virksomheder har vist interesse for, at vi etablerer tilsvarende lærlingesamarbejdsaftaler andre steder.
Initiativtager til samarbejdsordningen, Orskov Yard A/S, fortæller:
- Formålet var og er at sikre flere lærlinge på virksomhederne og sikre en bedre kvalitet i uddannelsen. Det gælder både kvaliteten på erhvervsskolerne, men også kvaliteten i den måde vi internt håndterer lærlinge på. Med et stigende behov for dygtige faglærte medarbejdere samt stigende jobkrav er det vigtigt at sikre sig, at vi har de rette kompetencer i huset til at kunne efterleve den maritime vækst – ikke mindst på grund af igangværende havneudvidelser i Nordjylland.
Rotationsordning blandt skibsmontører
Imellem virksomhederne Orskov Yard A/S, MAN Diesel og Turbo A/S, Vestergaard Marine Service A/S og Hirtshals Yard A/S er der netop etableret en rotationsordning for de fire virksomheders i alt 38 skibsmontørlærlinge. Formålet er at uddanne dygtigere lærlinge.
- I dag er mange virksomheder smallere i forhold til kompetencer. Man udfører de opgaver, man er stærk i og bruger underleverandører til øvrige opgaver. Det betyder, at der for en lærling kan være arbejdsprocesser, som han eller hun ikke stifter bekendtskab med i sin læretid. Det afhjælper rotationsordningen, udtaler Anette H. Sørensen.
Deleordning for el-lærlinge
En yderligere konsekvens af lærlingesamarbejdet er, at tre virksomheder er gået sammen om at uddanne elektrikerlærlinge. Det drejer sig om Mariendal El-Teknik A/S, MAN Diesel og Turbo A/S samt Soft og Teknik A/S.
Jakob Grønkjær fra Mariendal Electrics forventer sig meget af samarbejdet med de andre virksomheder og erhvervsskolerne:
- Vi tror på, at vi i fællesskab kan uddanne dygtige og kompetente lærlinge, der er klar til at tage udfordringerne op i forhold til de krav og udfordringer, arbejdsmarkedet stiller. De tre virksomheder har hver for sig forskelligartede kompetenceområder, og da lærlingen kommer rundt i virksomhederne i en turnusordning under hele læretiden, uddannes der en meget dygtig medarbejder. Hvem af de tre virksomheder, der ansætter lærlingen efter endt læretid, må vi så indbyrdes finde ud af.
En yderligere sidegevinst for virksomhederne er, at de får et tæt samarbejde, og de danner relationer, som de kan gøre brug af ved eksempelvis større projekter, hvor der er brug for samarbejdspartnere.
Tæt samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler
Et af formålene med den maritime uddannelsesordning er ligeledes at få et tættere samarbejde med de erhvervsskoler, som virksomhedernes lærlinge går på under skoleopholdene i læretiden. Dette er helt i tråd med den nye EUD-reform, der træder i kraft i august i 2015, hvor netop større samspil mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne vægtes. Når der uddannes lærlinge, sker det i tæt samarbejde mellem virksomhed, skole og lærlingen, og de er alle afhængige af hinanden, for at det fungerer. Derfor prioriterer Anette Hermann Sørensen et tæt samarbejde meget højt.
- En højt prioriteret opgave i lærlingenes uddannelse er eksempelvis sikkerhed, hvilket er et meget vigtigt parameter i den maritime branche. Virksomhederne bliver målt af deres kunder på antallet af arbejdsulykker, og det er desværre ofte lærlinge, der tæller i ulykkesstatistikken. Mange lærlinge har 40 til 50 år foran sig på arbejdsmarkedet, og de skal tænke sikkerhed på samme måde, som de med sikker hånd griber et stykke værktøj i værktøjskassen. Her er vi også i tæt dialog med erhvervsskolerne – man er både i lære under sit skoleophold og i sin virksomhedspraktik, udtaler Anette Hermann Sørensen.
Et nyt tiltag har set dagens lys hos MAN Diesel og Turbo A/S, hvor man vil inddrage lærlingene i sikkerhedsarbejdet i form af junior repræsentanter på sikkerhedsområdet (følordning). To lærlinge har meldt sig som interesserede, og opgaverne vil blandt andet være at deltage i sikkerhedsrunderinger i værkstedet samt at deltage og komme med input på arbejdsmiljømøder og så videre.
- Med denne ordning håber vi at være med til at styrke imaget omkring erhvervsuddannelserne. Det skal gerne være mindst lige så attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse som at tage en anden ungdomsuddannelse. De unge, der står overfor deres uddannelsesvalg, skal vide, at en erhvervsuddannelse også er lig med et godt liv med spændende job- og karrieremuligheder med hele verden som arbejdsplads, slutter Christine Lunde.
 

Kommentarer & synes godt om