Målrettet indsats giver færre storrygere i Hjørring Kommune

Et styrket samarbejde med flere instanser har reduceret antallet af storrygere i kommunen

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1338 dage siden

Et styrket samarbejde med de praktiserende læger, Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital har medført markant flere henvisninger til kommunens rygestoptilbud og reduceret antallet af storrygere.

Det er de foreløbige resultater af et satspuljeprojekt, som Hjørring Kommune iværksatte tidligere på året. Med projektet intensiveres indsatsen for at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop, og det har på kort tid givet synlige resultater.

I 2013 forud for projektet var der 68 borgere, der deltog i kommunens rygestoptilbud. Ved udgangen af august 2015 var tallet mere end tredoblet til 236 borgere. Forventningen var, at 40 % af deltagerne ville være røgfrie efter endt rygestopforløb, men på nuværende tidspunkt har hele 60 % af deltagerne lagt cigaretterne på hylden.

- Det glæder mig meget, at projektet er en succes, siger Næstformand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mai-Britt Beith Jensen og fortsætter:

Rygning er en af de væsentligste årsager til livsstilsygdomme som KOL, kræft og hjertekarsygdomme, og rygere lever generelt kortere tid end ikke-rygere. Derfor er det afgørende, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe storrygerne med at kvitte cigaretterne.

Mai-Britt Beith Jensen mener, at de positive resultater blandt andet skyldes det gode samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger:

- Vi kan se en markant stigning i antallet af henvisninger til kommunens rygestoptilbud. Tidligere henviste sygehusene og de praktiserende læger under 10 borgere om året, men nu er der foreløbigt blevet henvist 59 borgere fra de praktiserende læger og 19 fra sygehusene. Vi kan desuden se, at der er en høj rygestoprate hos de borgere, der er blevet henvist af deres praktiserende læge.

- Det vidner om, at vi ved fælles indsats kan gøre en betydelig forskel og øge sundheden og livskvaliteten for mange borgere i Hjørring Kommune, tilføjer Mai-Britt Beith Jensen.

Projektet løber i perioden 2015-2017 og har fået 1,3 mio.kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses satspulje ”Forstærket indsats overfor storrygere”.

Kommentarer & synes godt om