Forslag til Råstofplan 2016 er nu i høring

Fra i dag kan du bidrage til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1117 dage siden

Fra i dag, den 4. marts, og til den 9. maj 2016, kan du komme med dine
kommentarer til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016.

Forskellige hensyn

I Region Nordjylland er vi fra naturens hånd rige på råstoffer af forskellig art, og der indvindes hvert år store mængder sand, sten, ler, kalk, kridt, moler og spagnum til byggeri, anlægsarbejder og i industrien i hele regionen.

Indvinding af råstofferne er nødvendige for, at vi kan skabe vækst og udvikling i vores region. Men indvinding af råstoffer påvirker både mennesker, natur og miljø. I råstofplanen skal der både tages hensyn til det fremtidige behov for råstoffer, erhvervsinteresser samt natur- og miljøinteresser.

Råstofplanen udlægger de arealer og de retningslinjer, der styrer, hvor og hvordan råstofindvindingen skal foregå, og det forslag, der nu sendes i høring, indeholder 21 forslag til graveområder rundt om i Nordjylland.

- Det er vigtigt at sige, at der ikke er besluttet noget på forhånd. Nu sender vi forslaget i høring, og her kan alle komme med kommentarer, som vi vil se på, når vi politisk skal behandle råstofplanen sidst på året, siger Henrik Ringbæk Madsen, formand for Region Nordjyllands udvalg for Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

Offentlige møder om råstofplanen

Region Nordjylland arrangerer to offentlige møder om råstofplanen, hvor du kan stille spørgsmål og blive klogere på forslaget til råstofplanen. Alle er velkomne til møderne.

  • Borgermøde i Aalborg, den 4. april kl. 19 i Aalborg Kongres og Kultur Center.
    Tilmeldingsfrist: 28. marts.
  • Borgermøde på Mors, den 20. april kl. 19 i Det Ottekantede Forsamlingshus, Erslev.
    Tilmeldingsfrist: 13. april.

Tilmelding til møderne kan ske ved henvendelse til Birgitte Gorgin, tlf. 97 64 82 76 eller på mail: bg@rn.dk

Kommentarer & synes godt om