Hvordan påvirker LNG naturen og os mennesker?

To færger og en LNG-terminal i Hirtshals - hvad er egentlig Liquified Natural Gas?

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 1180 dage siden

Fra Hirtshals sejler Fjord Line med to færger, som begge får fremdrift af det smarte brændstof Liquified Natural Gas. Men er LNG sundt for helbredet, og er det sundt for naturen? Læs mere om LNG her.

Hvad er Liquified Natural Gas?

Liquified Natural Gas (LNG) er den flydende form af naturgas. LNG bliver dannet ved at nedkøle naturgas i en LNG-kondensator til omkring minus 162 grader (afhængigt af gassens kvalitet). Hermed fortættes naturgassen til flydende form, ligesom vanddamp vil fortættes til vand hvis det køles ned under 100 grader celsius. Den store fordel ved at køle naturgas ned til LNG er, at man kan transportere den i væskeform, hvilket sker i enorme specialbyggede, supertanker-lignende skibe.

Hirtshals har den første LNG-tank i Danmark, den vejer 148 tons og kom til havnen den 15. maj 2015. Tanken er 500 kubikmeter stor og giver nu muligt for LNG-drevne skibe at anløbe havnen og bunkre.

Er LNG farligt for helbredet eller for naturen?

LNG er næsten det samme som du kan bruge der hjemme, med én meget vigtig forskel. Det er en meget kold væske. Kold LNG-gas er tungere end luft, men bliver ved opvarmning lettere end luft, hvilket betyder at gasserne ikke bliver liggende på overflader. 

Siden 1964 har LNG været den bedste form for forsile brandstoffer. LNG-dampe er farveløse, ikke giftige og dampene er sikre at indånde.

Hvis LNG spildes fordamper gassen hurtigt, efterlader ingen spor og reagerer ikke kemisk med luften. Hvis LNG spildes på vandet bliver det ikke absorberet af vandet og skader ikke dyrelivet eller vandkvaliteten. LNG kan ikke selv brænde, hvis det blandes med luft kan det dog brænde stille og roligt, ilden slukker i øvrigt sig selv efter noget tid.

LNG er blevet meget populært til fremdrift af skibe, på grund af gassens opførsel ved spild i vand.

Konklusion af LNG

LNG er hverken farligt for mennesker og dyr, både dyr på land og i vand. LNG er heller ikke skadeligt for naturen, trods det kræver det en del elektricitet at holde LNG nedkølet og det kræver også en del elekrticitet at omdanne naturgas til LNG. 

LNG-kondensatorer (der omformer naturgas til LNG) og LNG-gasterminaler (havneanlæg til LNG) er enorme infrastrukturprojekter. Der findes kun én LNG-gasterminal i Danmark, den som findes på Hirtshals Havn og den nærmeste herefter er en af Europas største LNG-gasterminaler og findes i Zeebrügge i Belgien. LNG-gasterminalen i Zeebrügge spiller en stor rolle for prisdannelsen på TTF'en, der er den hollandske gasbørs, der forøvrigt ofte bruges som prisreference for det danske gasmarked.

Kommentarer & synes godt om