Psykiatrien strammer yderligere op på arbejdsmiljøet

Nye tiltag skal være med til at forebygge vold i Psykiatrien i Region Nordjylland

Vær opmærksom på at denne artikel var akutel for 963 dage siden

Tydeligere instrukser, anden indretning og en task force vedrørende vold og trusler skal være med til at forebygge vold, i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Påbud fra Arbejdstilsynet

Det skal være trygt for både patienter og ansatte at være i Psykiatrien, og derfor ser ledelsen i Psykiatrien i Nordjylland med stor alvor på situationer med vold. For nylig blev fire ansatte overfaldet af en patient på et kontor, og den episode har medført et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

- Vi tager strakspåbuddet meget alvorligt, og allerede lige efter overfaldet satte vi gang i en række initiativer for at forebygge lignende episoder, siger psykiatridirektør Anette Sloth.

Initiativerne indebar blandt andet en miljøvagt og etablering af flugtvej fra kontor. Derudover er der nedsat en task force vedrørende vold og trusler, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere og ledelse sammen sætter fokus på forebyggelse af vold.

Derudover har strakspåbuddet betydet, at der sættes fokus på patientadgang til kontor og kontorets indretning samt bedre udveksling af informationer om patienter.

- Vi agerer på Arbejdstilsynets påbud, og vi er i gang med at imødekomme kravene fra Arbejdstilsynet, siger Anette Sloth.

Kommentarer & synes godt omDenne reklameplads er ledig, kunne din virksomhed få gavn af pladsen? Så læs mere her:

Læs mere om annoncering