Vilkår og betingelser

Alt udgivet af eller i forbindelse med Skipperposten er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af Skipperposten v/ Priverv med P-nummer 1021645326, under Priverv, Vilh Carlsens Vej 12, 9800 Hjørring, CVR. nr. 35342133. Indholdet på Skipperposten er ejet af en eller flere af de juridiske ejere. For nemheds skyld omtales alle juridiske ejere under betegnelserne "Skipperposten", "Skipperposten.dk" eller "hjemmesiden". Læs venligst disse ophavsvilkår, vilkår & betingelser omhyggeligt før du benytter Skipperposten og dens indhold. Ved at bruge de besøgte hjemmesider accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i vores ophavsvilkår, vilkår & betingelser beder vi dig om at forlade og ikke længere bruge hjemmesiden og indholdet.

Skipperposten kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af. Alt indhold stillet tilrådighed af Skipperposten, er omfattet af disse nærværende vilkår og betingelser.

Pkt. 1 — Kopiering

Artikler, fotografier, grafik og andet, der offentliggøres på Skipperposten, tilhører Skipperposten v/Priverv og stilles udelukkende til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder udelukkende for private. Ydermere er det kun tilladt at printe artikler ud på papir til privat brug, hvis der på udskriften er påført synligt Skipperposten-logo. Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra Skipperposten, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af det besøgte medie, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål, på f.eks. andre hjemmesider. Deling af links på diverse sociale medier er tilladt, så længe det sker via de dertil indrettede funktioner.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personlig brug for husstanden, hvilket typisk vil omfatte din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

Pkt. 2 — Links

Skipperposten ønsker at gøre det let for brugere at tilgå, debattere og linke til indholdet på vores hjemmeside. Du må altså gerne linke til forsiden eller til en specifik artikel eller video, som du omtaler på eksempelvis din egen hjemmeside/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel eller video på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel. Du må derudover godt gøre os opmærksom på det, ved at skrive en e-mail til hej@priverv.dk eller benytte formularen på hjemmesiden.

Det er ikke tilladt at etablere links til den besøgte hjemmeside på en sådan måde, at den besøgte hjemmeside fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så den besøgte hjemmeside kommer til at se ud som om den er del af en anden hjemmeside, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Skipperposten. Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Skipperposten er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Skipperposten linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Pkt. 3 — Udgivelser

Skipperposten kan ikke garantere for korrektheden af indhold på Skipperposten. Skipperposten påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet. Skipperposten ser sig fra tid til anden nødsaget, til at fjerne eller sløre endivider, aktiviteter, budskaber, mv., som ikke følger dansk retslovgivning, som er uegnet for visning eller som på anden måde ikke ønskes præsenteret i Skipperposten. Skipperposten forbeholder sig al ret og lov til at ændre og/eller redigere i indhold før disse publiceres, hvorfor Skipperposten ikke kan stilles til ansvar for udeblivelser eller ændringer, i såvel tekst, som i billeder og video.

3.1 Direkte udsendelser (webtv) — Ved brug af Skipperpostens's direkte udsendelser (ofte kaldt "WebTv") er du indforstået med, at streamingen ofte sendes uredigeret. Skipperposten garanterer ikke for korrektheden i disse direkte udsendelser. Skipperposten påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i de direkte udsendelser.

Pkt. 4 — Brug af hjemmesiden og dens indhold

Brug af hjemmesiden eller det tilrådigstillet indhold sker på egen risiko. Hverken Skipperposten eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere hjemmesiden, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug. Skipperposten kan således ikke blive erstatningsansvarlige for evt. skader, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden eller indholdet. Skipperposten er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, eller brug, af hjemmesiden. Det samme gælder for din eventuelle downloading af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyde fra hjemmesiden.

4.1 Annonceringsstatistik — Hvis der ikke er en kommerciel annonce tilgængelig for visning, vises i stedet en informationsboks med statistikker for annoncering i Skipperposten. Du er indforstået med, at Skipperposten af tekniske årsager ikke kan bestemme en annonces visningstal med 100% korrekthed, hvorfor disse eksempel-statestikker er en matematisk udregning af de seneste 30 dages læsertal på artiklerne, kombineret med sidestatistik. Skipperposten kan derfor ikke garantere for korrektheden i disse udregninger, og påtager sig således intet erstatningsansvar herfor.

4.2 Meningsmåling — Når du afgiver en stemme i vores meningsmåling gemmes og opbevares din aktuelle IP-adresse i vores database, dette sker for at sikre at kun én stemme kan afgives fra hver enhed i den pågældende meningsmåling. Du kan til enhvertid rette henvendelse til Skipperposten for at få dine informationer slettet permanent fra vores databaser. Din IP-adresse opbevares kun så længe det er nødvendigt for den aktuelle meningsmåling og slettes permanent, når en meningsmåling slettes. Din IP-adresse benyttes således hverken til optælling eller oplysning, men udelukkende systemteknisk.

Pkt. 5 — Personoplysninger

Skipperposten beder kun om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du køber annoncer, tilmelder dig konkurrencer eller afgiver afstemning i en meningsmåling på Skipperposten. I forbindelse med køb og tilmelding i konkurrencer indsamles kun oplysninger du selv opgiver, som primært er navn, adresse og postnummer, e-mail og telefonnummer, disse benyttes i forbindelse med fremsendelse af produkter eller præmier, og slettes permanent efter brug. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Vi indsamler udelukkende de oplysninger som er nødvendige for at bearbejde købet og/eller leveringen. I forbindelse med meningsmålinger, se Pkt. 4.2

Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

5.1 Opbevaring af personoplysninger — Når du køber tjenester på Skipperposten har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Efter brug slettes alle persondata permanent hos Skipperposten.

5.2 Beskyttelse af personoplysninger — Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert, fortroligt og for såvidt muligt krypteret. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, placeret i et topsikret datacenter hos Zitcom A/S i Danmark, gennem vores udbyder, UnoEuro Danmark A/S. Datacenteret omfatter også en 24-timers vagtordning og overvågning, så dine oplysninger er i sikkerhed. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Husk at enhver oplysning du afgiver, inklusiv personlig information, i et offentligt forum, som for eksempel kommentarfelterne på Skipperposten som administreres af Facebook, ikke er omfattet af disse vilkår og administreres af tredjepart, der ikke har noget med Skipperposten at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse og læser vilkår for brug hos disse parter.

Pkt. 6 — Tips & henvendelser

Skipperposten behandler alle henvendelser med 100% fortrolighed. Vi videregiver ikke din identitet, medmindre du giver tilladelse til det. Vi forbeholder os retten til frit at anvende alle modtagede tips, dog altid således at det ikke kan tilbageføres til dig. Ved indsendelse gennem formularen på vores hjemmeside, sender vi sammen med e-mail'en også din IP-adresse, dette er en sikring mod misbrug. Med en IP-adresse kan vi i grove tilfælde melde misbrug til politiet. Din IP-adresse opbevares kun så længe det er nødvendigt for den aktuelle henvendelse og slettes permanent efterfølgende. Din IP-adresse benyttes således ikke til oplysning, men udelukkende systemteknisk.

6.1 Fremsendt materiale — Når du fremsender videoer eller billeder til Skipperposten, forventes det at du besidder rettighederne til de fremsendte materialer. Det er altid din pligt at sørge for, at du er i besiddelse af de fornødne rettigheder til at offentliggøre det fremsendte. Eventuelle erstatningskrav rettet mod Skipperposten vil blive videresendt til vedkommende, der måtte have krænket 3. parts rettigheder. Når du fremsender video og andet materiale til os, giver du Skipperposten ret til at anvende dette tidsubegrænset, på alle måder og i alle nuværende som kommende medier, herunder også i forbindelse med markedsføringen og demonstrationen af vores produkter. Dit materiale vil dog aldrig blive solgt til tredjepart. Du bevarer ophavsretten og kan derfor fortsat til hver en tid bruge og dele dit materiale i andre sammenhænge. Det vil til enhver tid være Skipperposten alene, der afgør, om det tilsendte materiale anvendes eller ej.

Pkt. 7 — Logoer og varemærker

Alle varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører eller administreres af Skipperposten. Skipperposten er et privatejet registreret dansk varemærke, som er udlånt til brug af Skipperposten, samt på Skipperposten's hjemmeside. Varemærket blev registreret i det danske varemærkeregister, hos Patent- og Varemærkestyrelsen, den 4. april 2015.

Pkt. 8 — Tredjemands hjemmeside

Skipperposten er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider linket til fra hjemmesiden. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til eller andre hjemmesider sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer. Skipperposten fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider. Skipperposten fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via den besøgte side.

Pkt. 9 — Spørgsmål og oplysninger

Har du spørgsmål til disse vilkår, skal du straks forlade Skipperposten og tage kontakt til os, før du fortsætter brugen. Ved fortsat brug af hjemmesiden, accepterer og medvilliger du i ovenstående ophavsvilkår, vilkår & betingelser.

Du kan til enhver tid bede Skipperposten om at slette dine afgivende informationer, denne forespørgsel kan indseldes pr. post eller e-mail. I så fald bliver alt som vedrører dig permanent slettet fra Skipperposten's systemer og databaser.

Pkt. 10 — Virksomhedsinformation

Skipperposten v/ Priverv
Vilh Carlsens Vej 12
9800 Hjørring
P-nummer: 1021645326
CVR-nummer: 35342133 Priverv

Pkt. 11 — Kontaktinformationer

Skipperposten kan altid kontaktes på e-mail til hej@priverv.dk eller vha. hjemmesidens kontaktformular.

Seneste revidering blev foretaget den 03. Marts 2024 kl. 23:48.