Besøgsforbud på hospitaler og bosteder

Nu forbydes pårørende at besøge regionens hospitaler og bosteder

Mere end 5 år siden

Efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der fra i går indført midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til offentlige hospitaler, bosteder med videre. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

Begrænsningerne er gældende fra 18. marts 2020 og indtil anden beslutning træffes, og stoppet for besøgende gælder både fællesarealer og for lokale afdelinger, stuer og lignende.

Det er et drastisk tiltag, men vi har et hensyn til at begrænse smitten blandt vores patienter og blandt de grupper, som er særligt sårbare, hvis de bliver smittet med COVID-19. Jeg er klar over, at besøgsforbuddet kan blive svært og hårdt for både patienter og pårørende, men jeg håber på forståelse for påbuddet, og for hvorfor det er trådt i kraft, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Der er dog undtagelser

Besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende er undtaget af forbuddet. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Det er også tilladt for en partner til en kvinde, der skal føde, at være med til igangsættelse og selve fødslen.

Dette er overordnede principper, men det vil til enhver tid bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvorvidt et besøg kan gennemføres. Besøg i kritiske situationer skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde.

Kommentarer & synes godt om