Stormflod: Læs Beredskabsstyrelsens råd her

Beredskabsstyrelsen orienterer om såkaldt hjælp til selvhjælp ved stormflod

Mere end 5 år siden

Som følger af den kraftige blæst, som skubber vand fra havet ind over land, har Danmarks Meteorologiske Institut lørdag udsendt varsel om forhøjet vandstand. Hvis for meget vand skyller ind over land, kan der dog blive tale om en decideret stormflod, som kan oversvømme huse, og derfor giver Beredskabsstyrelsen råd til forebyggelse af oversvømmelser.

Forebyggelse mod stormflod

Stormflod forårsages af kraftig vind, der presser vand fra havet ind over land. Det går især ud over lavtliggende områder. Hvis du bor i et udsat område, så anbefaler Beredskabsstyrelsen af du selv forebygger eventuelle skader ved at følge disse råd:

→ Hold dig orienteret. Følg myndighedernes udmeldinger på sociale medier, hjemmesider og via pressen.

→ Luk af og dæk til. Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan afdække f.eks. døre, skakter, gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt.

→ Begræns skaden. Hvis dit hus bliver oversvømmet, så gør hvad du kan for at begrænse skaderne. Red, hvad du kan, og få vandet væk så hurtigt som muligt.

Beredskabsstyrelsens gode råd før og under oversvømmelser. Grafik: brs.dk

Du kan læse mere om forebyggelse mod stormflod her: Hjælp til selvhjælp ved stormfloder på brs.dk

Kommentarer & synes godt om