COVID-19-test skal bruges med omtanke

I nordjylland er der endnu ikke indført stop i forhold til at teste personale

Mere end 5 år siden

Nogle steder i landet er der nu blevet indført et såkaldt 'midlertidigt stop' i forhold til at teste sundhedspersonale for COVID-19. Sådan er det dog endnu ikke i Region Nordjylland.

I Region Nordjylland har vi ikke lukket ned for testning af personale, men vores testmængde gør, at vi skal teste personalet med omtanke ud fra de nye retningslinjer, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen.

I retningslinjerne er en nøje beskrivelse af, hvilket personale vi tester nu, hvor vi er presset på testkit. Det betyder, at personale både skal have symptomer og bestride en kritisk funktion for at blive testet.

Jeg forstår godt, hvis en medarbejder føler sig usikker på, om man selv er smittet, og om man risikerer at smitte andre. Vi har desværre ikke mulighed for at teste alle, og vi skal helst ikke ende i en situation, hvor vi er nødt til at sige stop for test. Derfor er vi nødt til at forholde os meget stramt til, hvem vi tester, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Hvis en medarbejder oplever symptomer på COVID-19, skal man kontakte sin nærmeste leder. Lederen vil så vurdere, om der er grundlag for, at medarbejderen skal henvises til klinisk vurdering og eventuel test, eller om medarbejderen skal blive hjemme, indtil vedkommende har været symptomfri i 48 timer. Det er alene medarbejdere i kritiske funktioner, som efter aftale med ledelsen kan blive klinisk vurderet og eventuelt testet. Denne model gælder på alle regionens områder.

Kommentarer & synes godt om