Hirtshals Rådhus: Byens nye kultur- og samlingssted

Hirtshals Rådhus skal i fremtiden benyttes til forskellige formål for borgere og foreninger

Mere end 10 år siden

Den oprindelige hovedbygning, på Hirtshals Rådhus, er et historisk varetegn for byen.

Bygningen ønskes bevaret i bymidten og skal, i fremtiden, benyttes til forskellig spændende muligheder for byens borgere og foreninger.

I stueetagen skal biblioteket og politiet holde til, mens kælderen skal laves til udlejnings- og mødelokaler. Lokalerne i kælderen er tiltænkt som udlejningslokaler til foreninger og andre interesserede, hvor lokalradioen allerede har lejet sig ind.

Den gamle byrådssal kommer i fremtiden til at hedde ”Byens Sal”, som kan benyttes som et oplagt sted til afholdelse af foredrag, stormøder samt diverse kulturelle arrangementer. For at bibeholde det historiske og den karakteristiske arkitektur, er det besluttet at bevare byrådssalen i sin oprindelige stand.

Inden kultur- og samlingsstedet kan tages i brug, skal der være en gennemgribende renovering, som forventes færdig til sommer.

Renoveringen kommer blandt andet til at bestå af en energioptimering af de tekniske installationer. Desuden bliver alle vinduer udskiftet til energirigtige vinduer, dog med den rette profil, for at bevare bygningens arkitektur.

Også udvendigt skal bygningen have en ”ansigtsløftning”, som kommer til at består af omfugning og udskiftning af ødelagte og nedbrudte facadesten. Ydereligere skal tagbelægningen udskiftes og der skal laves efterisolering af tagkonstruktionen.

Den nuværende belysning skal optimeres med nye lyskilder og suppleres med LED-armaturer i de mest belastede områder.

For at sikre at alle får mulighed for at benytte bygningen, og især 1. sal samt byrådssalen, bliver tilgængeligheden forbedret med platformlift og trappelift der til.

Renoveringen er så småt i gang og vil forløbe frem til juni 2015.

Kommentarer & synes godt om