Snoreklip og indvielse af Højhusrenovering

Renovering og nyindretning af etager på Regionshospitalet i Hjørring

Mere end 6 år siden

Gennemgribende renovering og nyindretning af de øverste etager af Højhuset på Regionshospital Nordjylland Hjørring er nu tilendebragt. Det markeres 1. februar.

Fra de øverste etager på Højhuset på Regionshospital Nordjylland i Hjørring har man en flot udsigt over byen og mod Rubjerg Knude. Men nu behøver patienter, pårørende og personale ikke kigge ud af vinduet for at nyde et smukt syn. Fre den 1. februar er den gennemgribende renovering og nyindretning af de tre øverste sengeetager, samt teknik-etagen allerøverst, tilendebragt.

Bedre rammer til patienter og personale

Til forskel fra det gamle afdelinger hvor to- og fire-mands stuer var normen, så rummer de nye afdelinger stuer med henholdsvis én og to senge.

De fysiske faciliteter i den renoverede del af Højhuset kan rumme moderne hospitalsdrift med patienten i centrum – og med ordentlige arbejdsvilkår for medarbejderne, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen, der glæder sig over at endnu en milepæl i de bygge- og renoveringsplaner, der skaber bedre rammer om patienter og personale i Hjørring også de kommende år, nu er nået.

4500 kvm. plus masser af teknik

Højhusbygningen blev taget i brug som sengebygning i år 1989, så renoveringen var tiltrængt. Arbejdet med den indvendige renovering blev igangsat i januar 2016, med et budget på 115,2 mio. kr. Både sengestuer, ambulatorier, kontorer og opholdsfaciliteter har fået et ordentlig løft til moderne standarder. I alt tre etager á 1500 kvm2 hver.

En stor del af renoveringen er dog slet ikke synlig, men ligger gemt bag mure og lofter. De tekniske installationer med varme, vand og el på allerøverste tekniketage, de renoverede sengeetager samt installationer i skaktene fra kælder til kvist er udskiftet. Desuden er der sket en tagrenovering inklusiv efterisolering af taget.

Forud for den indvendige renovering blev facaden på Højhuset renoveret i 2014 - 2015 med en ny intelligent glasklimaskærm for at optimere bygningens energiforbrug.

Glasset er endnu kun halvt fyldt

De kvikke vil påpege, at Højhuset har mere end tre etager, hvilket må betyde, at der er etager, der endnu ikke har fået en overhaling.

Vi vælger at se glasset som halvt fyldt og ikke halvt tomt. Vi glæder os over de mange nyrenoverede kvadratmeter, hospitalet nu kan byde velkommen i fremfor at ærgre os over, at hele bygningen ikke kan renoveres på én gang. Vi håber selvfølgelig på, at vi indenfor en overskuelig årrække kan få de resterende etager up-to-date, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Der ligger et færdigt projekt i skuffen på de resterende fire etager af bygningen. Projektet afventer bevilling fra Regionsrådet.

Allerøverst i bygningen findes en tekniketage. På afdeling 109, den øverste patientetage, findes Ortopædkirurgisk Afdeling, mens afdeling 108 og 107 benyttes til kirurgiske sengeafsnit og ambulatorier.

Kommentarer & synes godt om