Landsdækkende hastighedskontrol med start mandag

I uge 19 sætter politiet over hele landet efter fartsyndere når der igen afholdes hastighedskontrol

Mere end 6 år siden

Politiet gennemfører landet over en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser, det sker når politiet fra mandag den 7. maj og til søndag den 13. maj afholder kontroller koordineret med Sikker Trafik's kampagne: Sænk farten - en lille smule betyder en hel del.

Baggrunden for politiets fartkontrol

Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Formålet med politiets kontrol er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Kontrollen foregår primært på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger. Derudover opretholder politiet et præventivt kontroltryk ved kontrol på andre vejstrækninger. Hastighed var en betydende faktor i halvdelen af de dødsulykker, som skete i perioden 2010 - 2015.

Høj hastighed kan både være, når man kører hurtigere, end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til forholdene omkring vejen, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

Men det er med stor glæde, at vi kan se, at politiets hastighedskontroller virker. Det er lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet, og derfor fortsætter vi det gode arbejde med blandt andet denne kontrol.

Hvorfor indsats mod hastighed?

• For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
• I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.
• I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister.
• For høj hastighed er en faktor i 52% af alle dødsulykker i trafikken.

Kommentarer & synes godt om