Nyt lægehus er tættere på at blive til virkelighed

Et stærkt samarbejde bringer lægehus i Hirtshals tættere på at blive til virkelighed

Mere end 5 år siden

Det stærke og tætte samarbejde, vi har med de nuværende praktiserende læger i Hirthals, er helt afgørende i forhold til planlægge og bygge et nyt lægehus. Det er fantastisk, at vi arbejder frem mod et fælles mål og nu kan skimte et nyt lægehus i byen, siger formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Per Møller (C).

De praktiserende læger i Hirtshals og Hjørring Kommune har igennem længere tid arbejdet for at sikre bedre lægedækning i Hirtshals. Da Sundheds- og Ældreministeriet opslog en pulje på 200 mio. kr. til moderne læge- og sundhedshuse, var der derfor et fælles ønske at søge om midler til etablering af et nyt lægehus i Hirtshals. I tæt samarbejde med de praktiserende læger fik Hjørring Kommune udarbejdet en puljeansøgning, hvilket resulterede i økonomisk støtte til projektet.

Derudover har Hjørring Kommune valgt at finansiere den resterende del af projektet.

Det er så vigtigt, at vi prioriterer den helt nære sundhed og den tryghed, der ligger i at have en praktiserende læge tæt på. Det er vores håb, at vi med det nye hus og dermed helt optimale rammer på sigt kan tiltrække nye og måske yngre praktiserende læger til byen, siger Per Møller (C).

Planen er, at lægehuset skal opføres i den sydlige ende af Cirkuspladsen centralt i byen, hvor borgerne har kort afstand til offentlig transport. Hjørring Kommune er i gang med udarbejdelsen af ny lokalplan for området.

Det lokale arkitektfirma Hovaldt er valgt som totalrådgiver på projektet, som har fået 9,5 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge og sundhedshuse og Hjørring Kommune bidrager med byggegrunden og 4,5 mio. kr. Efter planen vil det nye lægehus stå færdigt medio 2021.

Kommentarer & synes godt om