Generalforsamling afviklet med god mad

Tornby Beboerforening afviklede onsdag deres generalforsamling

Mere end 7 år siden

Generalforsamlingen i Tornby Beboerforening blev afholdt onsdag, da 34 deltagere mødte op til stegt flæsk, hygge og naturligvis også afvikling af naturlige beslutninger i forbinelse med en generalforsamling.

Ved generalforsamlingen blev Ib Larsen valgt som dirigent, og Anna-Mette holdt beretning og fortalte om årets gang i Tornby Beboerforening - herunder den aktive og produktive fremgang. Der blev lagt op til nye og spændende aktiviteter og planer, herunder brobygning, infoskærme, velkomstpakker og så videre.

Tornby Beboerforening har 182 medlemmer og 356 følgere på Facebook, onsdag kunne også et flot regnskab præsenteres, hvor 10.412 kroner stod i overskud og en beboerforeningens egenkapital lød på 53.888 kroner.

Det blev også beslutte at fastholde kontigentet for medlemsskab på 150 kroner pr. husstand, og 100 kroner for enlige. Det blev også besluttet at Sofie Friis-Rødel og Morten Steffensen genvælges, mens Ninna Broen ikke ønskede genvælgelse.

Tak til Ninna for en stor indsats i bestyrelsen, både som kasserer og stor indsats ved fællesspisningerne, fortæller Tornby Beboerforening.

Nye medlemmer i bestyrelsen er Lars Høegh og Steen Pedersen, hertil blev Christina Nielsen valgt som suppleant. Anna-Mette og Morten præsenterede også bestyrelsens kommende kunstprojekt og medlemmerne nikkede "ja" til at projektet bør realiseres.

Mod slutningen overrakte tidligere formand Thorben Christensen et gammelt maleri, fra de tidlige 80'ere, til motivets nevø Ebbe, hvorefter forsamlingen inden mødes afslutning kunne nyde et stykke æblekage. 

Kommentarer & synes godt om