Budgetaftale er vedtaget for Hjørring Kommune

Socialdemokratiet, Lokallisten, SF og Enhedslisten har indgået budgetaftale

Mere end 5 år siden

Med budgetaftalen er kommunens økonomiske udfordringer i 2020 og i 2021 løst samtidig med, at de øgede udgifter til sundhed-, ældre og handicapområdet er finansieret.

Der findes yderligere midler til børn, fritid og undervisning, der blandt andet sikrer, at der ikke som planlagt skal gennemføres rammebesparelser på skoleområdet og nye penge til dagtilbudsområdet til øgede normeringer. Alt i alt tilføres der omkring 50 mio. kr. mere til borgernær velfærd end der var afsat i budget 2019.

Parterne forsøger med aftalen at levere det serviceniveau, som borgerne med rette kan forvente. Dog kan det kun lade sig gøre, hvis kommunens indtægter øges. Det betyder, at partierne bag aftalen har besluttet at udnytte den dispensation kommunen har fået til at hæve skatten. Indkomstskatten bliver derfor sat op med 0,2 % til i alt 26,1 %, og det vil give 20 millioner kroner årligt i indtægter.

Budgetaftalen er indgået i ånden fra kommunens planstrategi "Horisont & Handlekraft", hvor Byrådet fortsat har prioriteret at arbejde med et langsigtet perspektiv og bredt udsyn for at være rustet til fremtidens udfordringer på en positiv og proaktiv måde. Med "Horisont og Handlekraft" forpligter kommunens sig også til, at FN's 17 Verdensmål skal på dagsordenen for at opnå konkrete handlinger.

Derfor har det også været vigtigt for parterne bag budgetaftalen at have et stærkt og langsigtet fokus på at fastholde "Ungestrategien", som byrådet vedtog d. 29. maj. "Ungestrategien" har som mål, at alle unge i Hjørring Kommune skal have en positiv destination og en drøm om "det gode liv". Det betyder, at budgetaftalen fortsat sikrer, at der ved fuld indfasning bliver flyttet 15 millioner kroner fra investeringsstrategien på Arbejdsmarkedsområdet til særlige indsatser, der er rettet mod kommunens unge. På den måde ønsker parterne at sikre de unge den bedst mulige vej til deres positive destination - til gavn for de unge selv, kommunens virksomheder og Hjørring Kommune.

Aftalen løser desværre ikke fuldt ud udfordringerne i 2022 og 2023, hvor den manglende udligningsreform og den demografiske udvikling fortsat presser kommunens økonomi. Parterne er af den opfattelse at de kommende års udfordringer primært skal løses via øgede indtægter – helst via en ordentlig udligningsordning. Men i erkendelse af at dette ikke er en givet ting, så igangsættes et arbejde med at spare 15 mio. kr. i 2021, hvor det forventes, at hovedparten kan findes via øget teknologianvendelse, digitalisering og administrative effektiviseringer og besparelser, samtidigt med at der skal udarbejdes reduktionskataloger, der kan indgå i næste års budgetarbejde.

Kommentarer & synes godt om