Regionsrådet inviterer til debatmøder

Regionsrådet inviterer til tre debatmøder om Nordjyllands udvikling

Mere end 5 år siden

Regionsrådet inviterer borgere, organisationer, virksomheder og andre interesserede til tre debatmøder om Nordjyllands udvikling. Omhandlende den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023, som er i offentlig høring indtil den 31. januar 2020.

Debat skal bringe strategi tæt på borgerne

I det nye år inviterer Regionsrådet alle interesserede til debat om Nordjyllands udvikling ved tre debatmøder i henholdsvis Aars den 14. januar, Vrå den 15. januar og Thisted den 27. januar.

Initiativet er et led i den offentlige høring af Regionsrådets kommende Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023, og målet for de tre møder er at bringe debatten om strategien for Nordjyllands udvikling helt tæt på regionens borgere.

Vi vil gerne i dialog med borgerne om det, som optager dem omkring fremtiden. Er det miljøet eller ting vi kan gøre i Nordjylland for håndtere lokale konsekvenser af klimaforandringerne? Er det god adgang til uddannelse eller kollektiv trafik? Eller er det noget helt andet? Vi vil ud og mærke, hvor skoen trykker, og have flest mulige input med hjem, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Hvad er den Regionale Udviklingsstrategi?

De input, som politikerne i Regionsrådet håber på at få på debatmøderne samt i de skriftlige høringssvar, Regionen modtager, skal bruges til at færdiggøre en ny strategi for Nordjyllands udvikling.

Strategien hedder officielt "Mulighedernes Nordjylland: Regional Udviklingsstrategi 2020-2023". Populært kaldes strategien blot RUS, og den får betydning på mange områder som er afgørende for Nordjylland. Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

Med så mange områder i spil er det nødvendigt at prioritere noget op og noget ned. Det er den proces, som politikerne vil hente input til i den offentlige høring, inden strategien forventes godkendt i Regionsrådet sidst på foråret 2020.

Debatmøder og tilmelding

Regionsrådet afholder tre debatmøder, hvor Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 præsenteres og debatteres.

  • • Tirsdag den 14. januar kl. 17-19 i Messecenter Vesthimmerland, Aars
  • • Onsdag den 15. januar kl. 17-19 på Vrå Højskole, Vrå
  • • Mandag den 27. januar kl. 17-19 i Kultursalen, Thisted


Møderne vil være åbne for alle borgere, og der inviteres deltagere fra Regionsrådets samarbejdspartnere blandt kommunerne, erhvervslivet, uddannelses- og videninstitutioner, LAG’er og interesseorganisationer m.fl.

Man kan læse mere og tilmelde sig møderne online på hjemmesiden: rus.rn.dk

Høring af Regional Udviklingsstrategi

Alle interesserede kan deltage i den offentlige høring af forslaget til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 i perioden fra 8. november 2019 til 31. januar 2020.

Høringssvar skal afgives digitalt via hjemmesiden: rus.rn.dk

Kommentarer & synes godt om