Region Nordjylland skal selv drive akutkøretøjer

Region Nordjylland skal selv drive de såkaldte øvrige præhospitale enheder

Mere end 6 år siden

Region Nordjylland skal fremover selv drive de såkaldte øvrige præhospitale enheder. Regionsrådet har besluttet annullere et udbud og hjemtage opgaven fra Falck Danmark A/S. Det vil ske omkring årsskiftet 2019/2020.

9 præhospitale enheder hjemtages

Regionsrådet har 30. oktober besluttet at hjemtage driften af 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler med baser i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brovst, Farsø, Hobro, Hals og Skagen. Det sker, efter Region Nordjylland har haft driften af disse såkaldte øvrige præhospitale enheder i udbud. Opgaven har hidtil været varetaget af Falck Danmark A/S. Hjemtagelsen vil ske omkring årsskiftet 2019/2020.

Et flertal i Regionsrådet har efter at have set evalueringen af de indkomne tilbud på opgaven og sammenholdt disse med en internt og eksternt gennemført kontrolberegning valgt at benytte sig af muligheden for at annullere udbuddet og hjemtage opgaven til regional drift.

Det præhospitale område er i en rivende udvikling, og det selv at blive driftsherre vil give os en fleksibilitet i daglig drift - særligt i forhold til at afsøge nye udviklingsmuligheder for en endnu tættere integration af regionens akutte tilbud. Beslutningen bunder således ikke i utilfredshed med Falck, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om ambulancedriften, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Flere fordele ved en hjemtagelse af driften

Hjemtagningen får ikke betydning for den behandling, som patienter modtager på skadestedet og i hjemmet, hvis de bliver kritisk syge eller kommer til alvorligt til skade. Behandlingen vil fortsætte med samme høje kvalitet. Driften af ambulanceberedskabet og den liggende sygetransport vil fortsat blive løst af Falck Danmark A/S.

Regional drift af de øvrige præhospitale enheder vil blandt andet give en række nye muligheder i den præhospitale organisation, fremhæver Mogens Ove Madsen, formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

Når vi selv ansætter paramedicinere til driften af de præhospitale enheder, får vi en ny type medarbejdere ind i den Præhospitale Virksomhed og i Region Nordjyllands akutte setup. Som del af organisationen vil de kunne bidrage med deres faglighed til kvalitetsudvikling og til videreudvikling af nye tilbud på området, siger han og nævner i samme ombæring at regionens egne kontrolberegninger gør det rentabelt at hjemtage opgaven også som et stimulerende initiativ på et marked præget af monopollignende forhold, afslutter regionsrådsformanden.

Region Hovedstaden, Region Syddanmark og snart også Region Midtjylland driver i dag deres egne præhospitale enheder og har positive erfaringer med opgaven.

Kommentarer & synes godt om