120 nordjyske borgere gav gode ideer til sundhedsvæsenet

Hotline, infoskærme, apps og Skype var blot nogle af de mange gode ideer, som spirede frem

Mere end 10 år siden

Hotline for patienter. Infoskærme og apps. Adgang til stuegang via Skype. Det var blot nogle af de mange gode ideer, som spirede frem, da 120 borgere fra hele Nordjylland var mødt op for at drøfte deres ønsker til sundhedsvæsenet med 22 regionspolitikere.

Borgermødet i Region Nordjylland er en vigtig del af regionernes indsats for at sikre, at det danske sundhedsvæsen i endnu højere grad tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

På mødet skulle borgerne især komme med ideer til forbedringer af kommunikation og service. De skete i fire ”dialoger”, hvor borgere for hver dialog skulle finde frem til fælles ønsker til fremtidens sundhedsvæsen og konkrete ideer til forandringer, som kan gøre sundhedsvæsenet mere orienteret mod borgernes ønsker og behov.

En af de borgere, som deltog i mødet var den 20-årige gymnasieelev Toke Kjeldgaard Pihl fra Thisted.

- I min gruppe drøftede vi infoskærme og en bedre digital kommunikation med borgerne. Det er vigtigt, at vi som borgere er med til at sætte præg på sundhedsvæsenet. Jeg har via dialogen også lært en del om, hvad der betyder noget for den ældre del af befolkningen, siger Toke Kjeldgaard Pihl.

Pensionist Kirsten Møller fra Ålbæk ved Frederikshavn var en anden af deltagerne.

- Jeg har ikke selv haft den store kontakt med sundhedsvæsenet, men inden mødet havde jeg spurgt min omgangskreds for at få ideer og synspunkter til at tage med. I vores gruppe har vi især drøftet den gode samtale mellem læge og patient. Her er empatien så vigtig, siger Kirsten Møller.

På mødet skulle de 120 borgerne udvikle ideer sammen med 22 politikere fra Regionsrådet. Også politikerne oplevede stor værdi af mødet.

- Som politiker færdes man ofte blandt andre politikere og fagfolk. Det er så vigtigt at få dialogen med borgerne, og det er virkelig en inspiration for os som politikere. Vi får en klar ide om, hvad det er for ideer vi skal have fokus på, og hvad vi skal gøre bedre, siger Asta Skaksen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland.

Ud over borgermødet i Nordjylland, som fandt sted på University College Nordjylland (UCN) i Aalborg, var der også borgermøder i de fire andre regioner.

Efter borgermøderne sætter regionen nu fokus på, at de mange gode ideer bliver tænkt ind i den fælles handleplan for ”Vores sundhedsvæsen”. Den fælles handleplan skal drøftes på Danske Regioners generalforsamling i april 2015.

- Vi har lyttet og fået en masse budskaber fra borgerne om, hvad der er vigtigt og hvad vi kan gøre bedre. På den måde udvikler vi sundhedsområdet i fællesskab. Med borgerne som medspiller. Nu er det op til os at bringe de gode ideer videre og prioritere, så vi får sat ind på de rigtige steder. Som regionsrådsformand er jeg ydmyg og stolt over, at vi møder så stor interesse og ansvarsbevidsthed fra de nordjyske borgere, der ofrer en hel fridag for at sætte deres fingeraftryk på sundhedsvæsenet, siger Ulla Astman.

Ideerne vil også blive tænkt ind i Region Nordjyllands egen indsats for at udvikle det nordjyske sundhedsvæsen.

Kommentarer & synes godt om