Øget produktivitet på de Nordjyske hospitaler

Region Nordjylland har øget produktiviteten på de somatiske hospitaler med 4,2%

Mere end 8 år siden

I perioden perioden fra 2014 og til 2015, har Region Nordjylland øget produktiviteten på de somatiske hospitaler i Nordjylland med hele 4,2%.

Den øgede produktivitet skyldes et højere aktivitetsniveau på de Nordjyske hospitaler, samtidig med at udgifterne falder. Region Nordjylland havde dermed en positiv produktivitetsudvikling set i forhold til de krav, der stilles i forhold til økonomiaftalen med regeringen, og har en produktivitetsvækst, der er højere end landsgennemsnittet på 1,8%.

Det er personalets fortjeneste, at der leveres flere ydelser i en tid, hvor der er sket en opbremsning i sygehusøkonomien. Vi ved, at der er travlt på sygehusene, og netop nu er det i fokus, at vi ikke bare skal levere flere ydelser, men at vi skal levere de rigtige ydelser. Det handler om at skabe værdi for patienten i form af effektivitet og kvalitet, og derfor kan antallet af ydelser ikke stå alene.

- siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Højere aktivitet og færre udgifter

I Region Nordjyllands budgetforlig for 2017 har forligspartierne aftalt, at man netop ønsker at understøtte en udvikling, hvor fokus flyttes over på hvilken indsats, der samlet set skaber størst værdi for patienternes trivsel og livskvalitet.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der årligt opgør produktivitetstal for de danske hospitaler.

Kommentarer & synes godt om