Hurtigt bredbånd på vej i hele Nordjylland

Virksomheder og borgere i Nordjylland skal sikres hurtigt bredbånd

Mere end 10 år siden

Virksomheder og borgere i Nordjylland skal sikres hurtigt bredbånd ved at gøre det mere attraktivt for private leverandører at udbygge nettet i samarbejde med kommunerne og Regionen. Det er målet i et nyt projekt fra erhvervssamarbejdet Business Region North Denmark.

Nyt nordjysk samarbejde skal løse udfordring

Det nye nordjyske erhvervssamarbejde Business Region North Denmark, i daglig tale blot BRN, skyder nu gang i et nyt stort projekt, som skal sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland til gavn for virksomheder og borgere. Flere steder i Nordjylland er der i dag nemlig ingen eller meget dårlig dækning med bredbånd. Det er en udfordring, som skal løses, da den hæmmer både den regionale erhvervsudvikling og bosætning samt begrænser anvendelsen af fremtidens telebaserede sundhedsløsninger.

Det nye projekt vil sikre udbredelse af bredbånd i samarbejde mellem kommunerne og Regionen samt private leverandører, for hvem det skal være mere enkelt at ansøge og få maste- eller gravetilladelser. Desuden vil projektet skabe grundlag for, at kommunerne og Regionen selv kan etablere og stille såkaldt passiv ikt-infrastruktur til rådighed. Det kan eksempelvis ske ved at lægge tomme rør i jorden, når der graves i forbindelse med arbejde på veje, kloakker eller fjernvarmeledninger. Så kan private leverandører senere skyde fiberkabler igennem de forberedte rør, hvorved de sparer de store omkostninger til gravearbejde. Et sådant samarbejde kan være en god løsning de steder i Nordjylland, hvor de frie markedskræfter ikke af sig selv sikrer udbredelsen af bredbånd.

Første skridt i projektet, som skydes i gang den 1. september, er en kortlægning af mobildækningen i Nordjylland. Det skal danne grundlag for prioritering og fremtidig udbredelse af mobilt bredbånd i tæt samarbejde med private leverandører. Dernæst skal der aftale fælles servicemål og procedurer for ansøgning om og godkendelse af maste- og gravetilladelser, så hele processen bliver enklere, hurtigere og mere gennemskuelig til gavn for udviklingen af bredbånd i Nordjylland.

Lene Kjelgaard Jensen, formand for BRN:

- For at bakke op om vores nordjyske erhvervsliv er det en glædelig nyhed, at vi får hurtigt bredbånd i Nordjylland. Det betyder meget for vores udvikling og vækst, og det betyder især meget for vores små og mellemstore virksomheder, som kan konkurrere på lige fod med de store virksomheder, siger Lene Kjelgaard Jensen.

Ulla Astman, regionsrådsformand:

- Jeg er glad for, at vi nu sætter handling bag visionen om en stærk digital infrastruktur i Nordjylland. Fra vores offentlige møder om den regionale vækst- og udviklingsstrategi ved vi, at adgang til bredbånd optager både borgere og virksomheder. Det gavner bosætning og erhvervsudvikling, og det skaber nye muligheder på sundhedsområdet, hvor Nordjylland med projektet TeleCare Nord allerede går forrest med telebaserede løsninger til kompetent og tryg behandling af patienter i eget hjem. De potentialer skal vi udnytte endnu bedre i fremtiden, siger Ulla Astman.

Fakta

Bredbånd i Region Nordjylland

Projektet skal synliggøre behovet og sænke barriererne for udbredelse af hurtigt bredbånd i Nordjylland til gavn for virksomheder og borgere.

I projektet laves en kortlægning af mobildækning i Nordjylland, og der vil på tværs af kommunerne blive aftalt fælles servicemål og procedurer for ansøgning om og godkendelse af maste- og gravetilladelse til private leverandører. Desuden tages der initiativ til en tæt dialog og et muligt offentligt-privat samarbejde om ikt-infrastruktur i Nordjylland, de stedet hvor de frie markedskræfter ikke selv sikrer udbredelsen af bredbånd.

Projektet har et samlet budget på 5.045.000 kr., hvoraf halvdelen dækkes af Business Region North Denmark, mens den anden halvdel vil blive ansøgt som medfinansiering fra Vækstforum Nordjylland.

Business Region North Denmark

Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe fælles vækst og udvikling for hele vores region.

Kommentarer & synes godt om