Regionsrådet godkender balanceret budget for 2017

Regionsrådet har efter 2½ times behandling godkendt budgettet for det kommende år

Mere end 5 år siden

Regionsrådet har efter 2½ times behandling godkendt budgettet for 2017, som har underoverskriften ”En region i balance”. Her skal 5 pejlemærker sikre, at regionen holder balancen til gavn for både borgere og medarbejdere.

Bred opbakning til budgetaftalen

Allerede ved indgåelsen af Region Nordjyllands budgetforlig for to uger siden var der sikret en bred opbakning til ”Budget 2017 – En region i balance”, som blev 2. behandlet på tirsdagens regionsrådsmøde. 38 af regionsrådsmedlemmerne stemte da også for, mens et enkelt medlem havde meldt afbud til dagens møde, så kun Enhedslistens to medlemmer stemte imod.

Regionsrådsformand Ulla Astman er da også glad for, at den brede budgetaftale nu endelig er på plads, og at det ikke blev nødvendigt med en afskedigelsesrunde som sidste år.

- Vi har fået en rigtig god budgetaftale. Sidste års budget stillede store krav til såvel ledelse som medarbejdere. Derfor har det også været helt centralt, at der i 2017 sikres størst mulig arbejdsro for regionens personale, og omprioriteringerne er derfor holdt på et så lavt niveau som muligt, siger Ulla Astman.

Fem pejlemærker skal sikre balance

I budgetaftalen er der aftalt 5 pejlemærker, som regionen skal styre efter i 2017. Der skal være ”Balance mellem krav og ressourcer”, ”Balance i lægedækningen: Læge til alle nordjyder”, ”Balance på arbejdspladsen: Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere”, ”Balance på uddannelsesområdet” og ”Balance i borgerens adgang og muligheder – uanset social og etnisk baggrund”.

- Ved at udstikke disse fem pejlemærker er jeg overbevist om, at vore dygtige medarbejdere ud fra de økonomiske rammer får de bedste muligheder for at sikre nordjyderne et velfungerende sundhedsvæsen, siger Ulla Astman afslutningsvis.

Hun fremhæver desuden, at det på trods af færre midler til området for regional udvikling har været muligt at fastholde et uændret aktivitetsniveau for den kollektive trafik.

Kommentarer & synes godt om