Relevant spørgsmål om trafiksikkerheden i folketinget

Rasmus Prehn satte fokus på trafiksikkerheden i folketingssalen onsdag

Mere end 8 år siden

Rasmus Prehn satte i onsdags fokus på trafiksikkerheden, da han til aften bragte nogle yderst vigtige emner op til besvarelse af den nye transportminister.

Blandt andet var fokus på rod, kaos og manipulation i Havarikommissionen, hvilke har betydet at vigtige anbefalinger om brandalarmer i tog og livsvigtige radarer til sikring af lufttrafik er blevet fjernet fra officielle anbefalinger.

Ved samme lejlighed blev anbefalinger om fuldt stop for lastbiler ved lyskryds, for at undgå de mange dødelige højresvingsulykker, også bragt op til besvarelse.

Spørgsmål og svar fra Folketingssalen følger:

Spørgsmål nr. S 272 (Pkt. 2.24):

"Har ministeren fortsat tillid til Havarikommissionens fremtidige anbefalinger efter den sidste uges uroligheder, hvor Berlinske bl.a. har afsløret, at havariinspektørens anbefalinger flere gange er blevet fjernet af ledelsen, hvilket kan skade tog- og flysikkerheden?"

Af Rasmus Prehn (S) til Transport-, bygnings- og boligministeren.

Svar fra ministeren til ovenstående spørgsmål:

"Den sidste uges uroligheder har vel først og fremmest udspillet sig i Berlinske spalter, jeg vil gøre opmærksom på at der påstår retsager mellem Havarikommisionen og nogle af de tidligere medarbejdere. Mere konkret, er der tale om tre sager af ansættelsesretslig karakter, som allerede har været behandlet i byretten. Sagerne er alle ankede og skal behandles i Østre Landsret. Jeg mener ikke at det vil være hensigtsmæssigt, hvis jeg fremsætter udtalelser der kan berøre problemstillinger der står til at blive behandlet ved domstolene."

Af Transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen til spørger Rasmus Rrehn (S).

Spørgsmål nr. S 273 (Pkt. 2.25):

"Hvad er ministerens holdning til at indføre et obligatorisk orinteringsstop i lyskryds for lastbiler for at undgå f.eks. højresvingsulykker?"

Af Rasmus Prehn (S) til Transport-, bygnings- og boligministeren.

Svar fra ministeren til ovenstående spørgsmål:

"Jeg har ikke siden min tiltræden i mandags lagt mig fast på en endelig holdning til det emne. Som jeg forstår det også er en ganske kompliceret problemstilling. Jeg vil i den kommende tid drøfte fordele og ulemper ved indførelse af et sådan orrinteringsstop, med Færdelsstyrelsen og Vejdirektoratet, som er de to myndigheder på mit ministerområde, der har særlig viden og erfarring på området."

Af Transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen til spørger Rasmus Rrehn (S).

Skipperposten tager mandag opfølgende kontakt til Rasmus Prehn (S) for uddybende kommentar til svarene fra ministeren.

Der er uddybende spørgsmål som du kan se Folketingets eget indslag fra folketingssalen vha. dette link (klik her).

Kommentarer & synes godt om