Digitalisering og konkurrencekraft skal styrkes

Digitalisering og konkurrencekraft skal styrkes i de nordjyske virksomheder

Mere end 7 år siden

ANALYSE: Dansk erhvervsliv risikerer at miste konkurrencekraft på grund af mangelfuld digitalisering, og de nordjyske virksomheder har en særlig udfordring. Derfor investerer Vækstforum Nordjylland i at øge anvendelsen af ny teknologi i det regionale erhvervsliv gennem oplysning og inspiration samt konkrete tilbud til virksomhederne.

En ny analyse fra Region Nordjylland viser, at nordjyske virksomheder halter efter virksomheder i resten af landet, når det gælder anvendelsen af digital teknologi. Næsten hver tredje nordjyske virksomhed i Nordjylland har kun digitaliseret enkelte af deres forretningsprocesser, mens det på landsplan kun er hver femte virksomhed, som tøver på tilsvarende vis.

Samtidig udtrykker flere eksperter, bl.a. i Digitalt Vækstpanel nedsat af regeringen, bekymring for at Danmark som helhed vil sakke bagud i den globale konkurrence. Årsagen er, at danske virksomheder især er stærke på ældre produktionsteknologi, mens de ikke i samme grad som internationale konkurrenter har kastet sig over nyere digitale vækstområder som f.eks. big data, e-handel og internet of things.

Industrien har de største udfordringer og potentialer

Det er især de mange mindre industrivirksomheder i Nordjylland, som er præget af lav digitalisering, og det gør at regionen set under ét halter efter resten af Danmark. Omvendt er potentialet for udvikling stort. Dels har industrien i Nordjylland nogle styrkepositioner inden for 3D-printning og sensor-teknologi, og dels fordi der også er mange lavt hængende frugter som kan plukkes som en hurtig gevinst, hvis arbejdet med digitalisering prioriteres højere af virksomhederne og hjælpes lidt på vej – en hjælp som man allerede står klar med i Vækstforum Nordjylland:

Vi er meget opmærksomme på, at nordjyske virksomheder oplever udfordringer med digitalisering. Derfor vil vi gerne give dem nogle konkrete input til, hvordan de får gavn af de forretningsmæssige muligheder i ny teknologi. Vi håber, at det kan inspirere flere virksomheder til at tage næste skridt – eksempelvis ved at benytte nogle af de mange gode udviklingstilbud vi har på hylderne inden for den regionale erhvervsfremme, siger Ulla Astman, formand for Regionsrådet og Vækstforum Nordjylland.

Senest har Vækstforum bl.a. investeret midler fra EU's Strukturfonde i initiativet NordVest Smart Production, som netop skal hjælpe nordjyske industrivirksomheder skridtet videre fra automatisering af deres produktion til en egentlig digitalisering af deres forretning.

Viden og gode erfaringer skal inspirere virksomheder

Ud over de konkrete udviklingsinitiativer er øget kendskab til digitalisering også et vigtigt regionalt indsatsområde. Derfor er Region Nordjylland bl.a. partner på en stor konferencerække med titlen Digital Vækst, hvor den sidste af tre konferencer afholdes den 31. januar i Messecenter Vesthimmerland, Aars.

På konferencen fortæller førende nordjyske virksomheder og specialister om deres erfaringer med de udfordringer og potentialer, som digitalisering rummer. Det skal inspirere flere virksomheder til at sætte mere systematisk gang i arbejdet med øget digitalisering – så de kan få del i gevinsterne i form af bl.a. højere produktivitet, færre fejl i produktionen, lavere udviklingsomkostninger, nye forretningsmodeller og bedre indtjening.

Digitalisering i virksomhederne – regionalt og nationalt

Analysen er udarbejdet af Region Nordjylland – hovedsageligt baseret på et særudtræk fra Danmark Statistiks undersøgelse: It-anvendelse i virksomheder, 2017. I Nordjylland bygger undersøgelsen på svar fra 400 private virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte.

Kommentarer & synes godt om