Kystmilliard skal sikre Vestkysten ved Lønstrup

Regeringen lægger i sit forslag til den nye finanslov op til en storstilet indsats

Mere end 6 år siden

Regeringens kommende finanslovsforslag vil indeholde mere end en milliard kroner til at beskytte de mest udsatte kyster. Det er næsten en fordobling af kystbeskyttelsen.

Regeringen lægger derfor i sit forslag til finansloven for 2019 op til en storstilet indsats, hvor midlerne til at sikre de mest udsatte dele af Danmarks kyst næsten fordobles. Flere steder langs den jyske vestkyst er medtaget i planerne.

Der er behov for, at vi handler nu og får genopbygget det tabte, så byer, huse og infrastruktur bag klitterne ikke bliver oversvømmet. Det hårde vejr har i mange år slidt på kystbeskyttelsen, og det vil vi nu råde bod med en massiv investering, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

I dag er der fire fællesaftaler langs den jyske vestkyst til øst om Skagens gren, som staten finansierer sammen med syv kommuner. I de nuværende fællesaftaler fra 2014 til 2018 har der været afsat 96,9 mio. kroner hvert år. Det beløb vil regeringen lade stige til 184,6 mio. kroner årligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende fællesaftaler med uændret finansiering fra staten. I alt vil regeringen bruge ca. 1,1 mia. kroner på fællesaftalerne fra 2019-2024.

Dobbelt udfordret kyst

I Danmark er den enkelte grundejer som udgangspunkt selv ansvarlig for at kystbeskytte sin egen ejendom. I over 100 år har staten dog finansieret kystbeskyttelse ved Vestkysten. Siden 1983 er det sket gennem de fire fællesaftaler med syv kommuner.

Områderne med fællesaftaler er kendetegnet ved at være Danmarks mest udsatte. Ved Vestkysten er der både størst nedbrydning og samtidig risiko for oversvømmelser af det store bagvedliggende bagland.

I dag tager havet hvert år flere meter af den centrale del af den jyske vestkyst. Det skal standses. Regeringen forventer, at kommunerne nu også graver dybere i deres lommer. Kystmilliarden er en tiltrængt investering i fremtiden for at beskytte mennesker og store samfundsværdier mod havets kræfter, siger Jakob Ellemann- Jensen.

Som noget nyt vil regeringen også afsætte 60,6 millioner kroner til en pulje, der kan søges af kommuner til delvis finansiering af diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger. Puljen vil blive fordelt med 30,3 mio. kroner i hvert af årene 2020 og 2021.

De kommende fællesaftaler og den endelige medfinansiering fra kommunerne skal forhandles i løbet af efteråret.

Fakta om fællesaftalerne

Den længste af de fire strækninger er den 110 kilometer lange strækning mellem Lodbjerg og Nymindegab, som kystbeskyttes af staten sammen med Thisted, Lemvig, Holstebro samt Ringkjøbing-Skjern Kommuner. De øvrige tre fællesaftaler udgør 5.600 meter ved Blåvand i Varde Kommune, 1.100 meter ved Lønstrup i Hjørring Kommune og 4.600 meter på Skagen i Frederikshavn Kommune. 

Miljø- og Fødevareministeriet

Staten har siden 1983 ydet økonomisk bistand til kystbeskyttelsen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på den jyske vestkyst. Inden da gav staten større statsbidrag bl.a. til bygningen af de ca. 80 høfder på strækningen. Staten har historisk bidraget, da strækningen er Danmarks mest udsatte erosionskyst. Sker der klitgennembrud på strækningen, er der risiko for omfattende oversvømmelser af huse, infrastruktur og landområder bag klitten. Strækningen er dermed dobbelt udsat, da der både er tale om erosion og oversvømmelsesrisiko.

Ca. 10.000 ejendomme med en ejendomsværdi på ca. 11 mia. kr. vil over en 25-årig periode gå tabt eller blive oversvømmet, hvis der ikke kystbeskyttes på strækningen. Allerede efter fem år vil de fleste af husene kunne gå tabt eller blive oversvømmet.  Kystbeskyttelsen på strækningen skal beskytte kysten, så den kan modstå en 100-års hændelse. Ved Thyborøn en 1000-års hændelse. Det er vejrhændelser, der i gennemsnit statistisk set forekommer hvert 100. eller hvert 1000. år.

Kystanalysen fra 2016 viser, at de statslige midler bliver anvendt, hvor kysten er mest udsat, og behovet for kystbeskyttelse er størst. De nuværende fællesaftaler mellem staten og kystkommunerne er gældende fra 2014 til og med 2018.

Kommentarer & synes godt om