Nu kan du se hele landet skråt fra oven

Skråfotos over hele Danmark bliver nu tilgængelige som frie data

Mere end 5 år siden

Første land i verden: Fra i dag kan myndigheder, virksomheder og borgere se hver eneste plet af det danske landskab fotograferet skråt ovenfra og fra alle fire verdenshjørner.

Danmark bliver dermed det første land i verden, der udstiller de såkaldte skråfotos som et frit landsdækkende datasæt.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har produceret de landsdækkende skråfotos som en del af forvaltningsgrundlaget til de nye ejendomsvurderinger, men skråfotos vil kunne skabe værdi i mange sammenhænge:

Landsdækkende skråfotos kan blive et værdifuldt redskab for mange grene af den offentlige forvaltning, men der er også store potentialer for brugen af skråfotos i den private sektor. Derfor har vi prioriteret, at skråfotos skal være frie data, så virksomheder og borgere frit kan hente og anvende dem uden begrænsninger, siger Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Skråfotos giver bedre overblik

De nye data vil typisk kunne bruges af kommunale sagsbehandlere indenfor eksempelvis lokalplaner eller byggesager, hvor det er nødvendigt at kunne se siderne af en bygning for at kunne træffe en afgørelse.

Skråfotos vil kunne bidrage med opgaveløsningen inden for alle forvaltningsopgaver, hvor der er behov for at have et overblik over en given lokalitet. Det kan være opgaver helt fra miljøplanlægning til beredskab.

Helt grundlæggende giver skråfotos mulighed for, at de forskellige myndigheder kan få et bedre og mere rummeligt overblik over, hvordan der ser ud på en given lokalitet, uden rent faktisk at være på stedet rent fysisk. Det betyder, at mange opgaver vil kunne løses hurtigere og mere effektivt, siger Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det er i sagens natur op til private virksomheder selv at finde ud af, hvordan de kan bruge de nye skråfotos, men man kan eksempelvis forestille sig, at arkitekter vil kunne få glæde af den mere rummelige visualisering, som skråfotos tilbyder, når der skal tegnes nye bygninger.

På samme måde kan ejendomsmæglere fremover give potentielle købere et bedre overblik over de huse, som de har til salg.

Data kan både ses og hentes

De i alt 1,3 millioner skråfotos er nu frit tilgængelige for alle. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har etableret en webløsning, som kan findes på kortforsyningen.dk, hvor man kan søge i og kigge på samtlige fotos. Det er også muligt at downloade selvvalgte skråfotos, på samme måde som i toppen af nærværende artikel.

Fakta om skråfotos

  • • Skråfotos er flyfotos, som afbilleder jordoverfladen, så man kan se bygninger mv. fra fire vinkler.
  • • I alt er der taget 1,3 millioner skråfotos for at dække hele Danmark.
  • • Fotografering og produktion af skråfotos har stået på i 2017 hhv. i 2018.
  • • Der vil blive indsamlet et nyt sæt skråfotos i 2019.
  • • Link til skråfotovieweren skraafoto.kortforsyningen.dk

Kommentarer & synes godt om