Konkurrence: Nyskab en alternativ boform

- Skal vi have olle-kolle, økologiske fællesskaber, liebhaveri eller…?

Mere end 8 år siden

I dag går konkurrencen i gang om at skabe den mest nyskabende alternative boform i Hjørring Kommune. Det handler om at give plads til borgere, der gerne vil bo i kommunen på en anden måde.
 

» Skal vi have olle-kolle, økologiske
fællesskaber, liebhaveri eller…? «

citat, Hjørring Kommune


Vi leder efter de gode, skæve, overraskende ideer og alle kan være med – borgere eller professionelle som for eksempel arkitektfirmaer og boligselskaber. Den mest innovative idé vil blive præmieret på en åben event-dag lørdag den 4. februar 2017 på Hjørring Stadion.
 

Det er Teknik- og Miljøudvalget og Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget, der i fællesskab står bag konkurrencen og det helt nye initiativ i Hjørring Kommune.

- Vi glæder os meget til at se, hvilke forslag der dukker op i konkurrencen. Vi vil gerne fremme innovativ planlægning i kommunen og skabe nye muligheder for vores borgere. Det handler om at binde bolig, by og natur sammen på nye måder til gavn for alle i Hjørring Kommune, siger Ole Ørnbøl (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Årsagen til at konkurrencen er åben for alle er, at politikerne i Hjørring Kommune ønsker at signalere, at der i fremtiden skal være plads til og mulighed for at etablere sig på nye måder og i nye boformer, end dem vi kender i dag. Målet er blandt andet at skabe øget bosætning samt profilering af Hjørring Kommune som et sted, hvor alting kan lade sig gøre.

- I Fritid, Kultur og Bosætning har vi længe gået med tankerne om skabe rammerne for alternative boformer i Hjørring kommune. Vi synes, det er oplagt med den natur, de fællesskaber og den mangfoldighed, vi har her i kommunen. Siden udvalgets studietur til Skotland og Findhorn har vi været i gang med at undersøge mulighederne for bofællesskaber her i Vendsyssel. Og nu kan vi komme godt fra start her med konkurrencen frem mod præmieringseventen i februar, forklarer Sven Bertelsen, udvalgsformand for Fritid, Kultur og Bosætning (T).

 

Hvordan deltager jeg i konkurrencen?

OBS: Følgende tekst er direkte citering fra hjemmesiden www.boformer.hjoerring.dk.

Der er ikke et fast formkrav til konkurrenceforslagene. Konkurrenceforslag kan leveres som film, storyboard, synopsis, plancher eller lignende. Indholdsmæssigt skal konkurrenceforslagene adressere følgende punkter:

  • Koncept: Hvad består ideen af? Eksempelvis illustration af, hvordan fremtidens borgere lever og bor i den alternative boform. Det er et vilkår, at konceptet forholder sig til alternativ boformer som en sammenhængende bebyggelse fremfor enkeltstående byggeri. 
     
  • Nyskabende: Hvordan adskiller idéen sig fra de eksisterende boligmuligheder, der er i kommunen?
     
  • Realiserbarhed: Sandsynliggøre, at ideen er realiserbar fx gennem business case eller model for samfundsmæssig bæredygtighed.

Konkurrenceforslagene skal fremlægges af projektejerne i forbindelse med præmieringsevent.

En oplagt mulighed er, at lade idéforslaget beskrive på 3 plancher med overskrifterne konceptnyskabende og realisérbart. Men der er som sagt metodefrihed. 

Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et fem-cifret, tilfældigt valgt kendingstal.

Til præmieringseventen stilles en stand til rådighed for hvert af de indsendte konkurrenceforslag. Projektejerne opstiller deres forslag på standen og præsentere deres idé overfor juryen, som kommer rundt til alle stande. Det er projektejernes eget ansvar at tilvejebringe plancher, tekniske hjælpemidler (fx. afspiller og skærm til video) etc.

Navnekuvert

En forseglet kuvert, indeholdende et ark papir i A4-format med en navneliste over forslagsstillerens navn, telefonnummer samt e-mailadresse. Det skal tydeligt på kuvertens forside og A4-arket påføres samme femcifrede kendingstal som det materiale som ønskes bedømt (fx plancherne). Ved forslag med flere medvirkende skal det anføres, hvem der er holdets kontaktperson. Samt hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver. På arket skal det tydeligt fremgå hvad der ønskes bedømt. 

Det understreges, at tegninger og andet forslagsmateriale, der ikke fremgår af listen og som ikke har påførtkendingstal (herunder modeller), ikke vil blive optaget til bedømmelse.

Indlevering

Konkurrenceforslagene skal senest torsdag den 19. januar 2017 kl. 10.00 være indleveret på adressen:

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Att: Alternative Boformer

Ved indlevering modtager forslagsstiller en kvittering for det afleverede materiale.

Læs mere på www.boformer.hjoerring.dk

Kommentarer & synes godt om